معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت سرانه ها و شاخص ها در شهرسازی

پاورپوینت سرانه ها و شاخص ها در شهرسازی

پاورپوینت سرانه ها و شاخص ها در شهرسازی

 

 

در برنامه ریزی کاربری فقط تعیین مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها کافی نیست. بلکه مواردی چون مکانیابی و معیارهای مکانی، ترکیب و نسبت کاربری ها و سایر معیارها دارای اهمیت می باشند. برای دست یابی به بهترین راه حل ها برای برنامه ریزی کاربری زمین؛ بهتر است از استانداردهای عام تنها به طور نسبی استفاده شود و استانداردها و معیارهای لازم برای برنامه ریزی هر محدوده مورد مطالعه براساس نیازهای واقعی آن محدوده و ساکنان آن تدوین شود.
مساحت سرانه تأسیسات ورزشی در کشورهای مختلف از بلوک شرق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است. کشور فرانسه مساحتی 35 مترمربع را به ازای هر واحد مسکونی و انگلستان 10 مترمربع به ازای هر نفر و آمریکا 15 مترمربع به ازای هر نفر توصیه می کنند. به طور میانگین عرف بین المللی حدود 25 مترمربع فضای ورزشی و فضاهای سبز به ازای هر نفر است که از این رقم حدود 18 مترمربع اختصاص به فضاهای سبز و مابقی به فضاهای ورزشی تعلق دارد.

 

فهرست پاورپوینت:

طرح مساله
مفهوم سرانه شهری در ادبیات شهرسازی
مبانی نظری در تبیین سرانه های شهری
ضرورت تعیین سرانه های شهری
نوع استفاده از زمین در طرح های شهری
طرح های توسعه شهری و سرانه های شهری
سرانه کاربری زمین شهری در ایران
جدول شماره 1: سرانه پیشنهادی 14 شهر داخل کشور
تجارب جهانی در زمینه تعیین سرانه های کاربری زمین
جدول شماره 3: نسبت کاربری زمین برای اهداف مختلف در نمونه ای از شهر های شرق آسیا (درصد)
جدول شماره 4: سرانه زمین شهری برای کاربری های مختلف در نمونه ای از شهر های شرق آسیا (مترمربع)
جدول شماره 5: استاندارد چین برای سرانه و درصد مجاز کاربری های مختلف
جدول شماره 6: سرانه شهری در برخی از شهرهای چین (مترمربع)
جدول شماره7: سرانه زمین شهری در برخی از شهر های شرق آسیا
برخی از اصول برنامه ریزی در آمریکا
کاربری اراضی امریکا
جدول شماره 8: میزان سرانه در برخی از شهر های امریکا
نتيجه گيری: معیارهای تعيين سرانه بر پایه تقسیمات عملکردی شهر
منابع

 

 

دانلود پاورپوینت سرانه ها و شاخص ها در شهرسازی

صفحات: 24 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX – قابل ویرایش

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo