معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

دانلود مقاله بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

دانلود مقاله بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

دانلود مقاله بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

 

 

تحقیقات بسیار انجام شده درمورد ساختمانهای نامتقارن با درنظـر گـرفتن رفتـارغیرخطی بیشـتر  محدود به ساختمانهای نامتقارن یک طبقه می باشد، بنابراین نمیتوان با اطمینان نتایج حاصـل از ایـن تحقیقات را به ساختمانهای چند طبقه تعمیم داد و از طرفـی دیگـر مـدلهای عـددی پیچیـده، روشـی  کاربردی برای تحقیق نمی باشند.

هدف از این تحقیق بررسی رفتار ساختمانهای چند طبقه نامتقـارن وارائـه یـک چـارچوب قابـل  درک، بدون انجام هرگونه تحلیل دینامیکی غیرخطی پیجیده می باشد.

این تحقیق در شش فصل گردآوری شده است:

فصل اول: به کلیات موضوع پرداخته شده واصول و پایه های نظری مربـوط بـه روش “پـوش آور”  وضرورت تحقیق واهداف آن آورده شده است.

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع می باشد واهداف عملکردی وسطوح عملکردی و روشـهای  تحلیل بیان شده است.

فصل سوم: مشخصات کلی ساختمانها و فرضـیات طراحـی و همچنـین طریقـه محاسـبه نیروهـای جانبی آورده شده و در نهایت نتایج نهایی طراحی سازه ها بصورت جدول ارائه شده است.

فصل چهارم : نحوه ارزیابی ساختمانهای طراحی شده ارائه شده است. مبانی و ملزومات بهسـازی ،ترکیبات بارگذاری در تحلیل پوش آور در این فصل آورده شده است.

فصل پنجم: اعلام نتایج بدست آمده از تحلیل، بررسی،  مقایسه و نتیجـه گیـری آنهـا پرداختـه مـی شود.

فصل ششم: نتیجه گیری های کل و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

 

فهرست مطالب بحث شده در مقاله:

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه

2-1 تاریخچه

-3-1 اصول و پایه های نظری پژوهش

-4-1 تحقیقات انجام شده

-5-1 ضرورت و اهداف تحقیق

-6-1 روش تحقیق

-7-1  مزایای استفاده از تحلیل غیرخطی استاتیکی

فصل دوم:  مروری بر ادبیات موضوع

-1-2 مقدمه

-2-2  تعریف اهداف عملکردی

-3-2  تعریف سطوح عملکردی

-1-3-2 سطوح عملکرد تعریف شده توسط FEMA

-4-2 تعریف سطوح مختلف خطر زمین لرزه

-5-2  انتخاب اهداف عملکردی

-6-2 مدلسازی

-7-2 پیچش

-8-2 روش تحلیل سازه

-9-2 تحلیل های خطی

1-9-2  روش استاتیکی خطی

-2-9-2 روش دینامیکی خطی (LDP)

-1-2-9-2تحلیل خطی شبه دینامیکی یا طیفی

-2-2-9-2 معایب روش تحلیل دینامیکی طیفی

-3-2-9-2 تحلیل خطی دینامیکی تاریخچه زمانی

-10-2 تحلیل های غیر خطی

-1-10-2 روش استاتیکی غیر خطی

-2-10-2 مزایای روش استاتیکی غیر خطی (Pushover)

-3-10-2 تعیین نیاز لرزه ای

-4-10-2 روش دینامیکی غیر خطی

-11-2 انتخاب روش تحلیل مناسب

-12-2 معیار پذیرش

فصل سوم: مدلسازی و مطالعات مقدماتی

-1-3 مقدمه

-2-3 مشخصات کلی ساختمان ها و فرضیات طراحی

-3-3 محاسبه نیروی جانبی ناشی از زلزله

-4-3 نحوه طراحی اجزاء ساختمانها

-1-4-3 طراحی ستون ها

-2-4-3 طراحی مهاربندها

-3-4-3 کنترل تغییرمکان نسبی طبقات

-4-4-3 کنترل طبقه نرم

-5-3 نتایج نهایی طراحی ساختمانهای مورد مطالعه

فصل چهارم: نحوه ارزیابی ساختمان های طراحی شده

-1-4  مقدمات و مبانی وملزومات بهسازی

-1-1-4 انتخاب هدف بهسازی

-2-1-4 روش تحلیل و قواعد مدل سازی

-1-2-1-4 کلیات

-2-2-1-4 ملاحظات مربوط به مدل سازی کلی ساختمان

-2-4 ترکیبات بارگذاری

-1-2-4 بارهای ثقلی

-2-2-4 بارهای جانبی

-3-4 مدلسازی اعضاء

-1-3-4 مدل های اجزا

-4-4 رفتار اجزای سازه

-5-4 تحلیل استاتیکی غیرخطی مدل ها

-1-5-4 منحنی ظرفیت و پارامترهای موثر در دوخطی سازی آن

-6-4 مدلسازی در نرم افزار Ram Perform

-1-6-4 مدلسازی المان های قاب

-1-1-6-4 مدلسازی ستون های غیرالاستیک

-2-6-4 چگونگی مدل میرایی

-3-6-4 رفتار غیرخطی اعضا

-7-4  روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

-1-7-4 مشخصات شتاب نگاشت ها

-2-7-4 نحوه مقیاس کردن شتاب نگاشت ها

فصل پنجم:  نتایج و بحث

-1-5 مقدمه

-2-5 ساختمان 3 طبقه

-1-2-5 ساختمان 3 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0)

-2-2-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10)

-3-2-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20)

-3-5 ساختمان 5 طبقه

-1-3-5 ساختمان 3 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0)

-2-3-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10)

-3-3-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20)

-4-5 بررسی برش پایه ساختمان های مورد تحقیق

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

-1-6 نتایج

-2-6 پیشنهادات

فهرست منابع و مراجع

چکیده انگلیسی

 

 

دانلود مقاله بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن

صفحات: 175 صفحه

فرمت فایل: ورد – Word – قابل ویرایش – Doc

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *