معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

 

 

هدف از طراحی مجتمع تجاری اداری تفریحی ايجاد محيطی خوشايند برای خريد کالا، دريافت خدمات اداری، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. برای رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاريخچه تجارت و ايران، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی و اجتماعی در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهای اين مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار می دهيم. برای شناخت بيشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ايم.

مطالعه شهر تبریز برای طراحی صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايی طراحی مجموعه (ايجاد محيطی خوشايند برای خريد کالا دريافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامی بوده است. به کمک تحليل هايی که از جهات مختلف بر روی سايت انجام شده، نحوه قرارگيری ساختمان در سايت، نحوه جهت‌گيری آن امتدادهای موثر بر ساختمان، ورودی های آن و سایر موارد استخراج شده است. از آنجايی که سعی شده که ساختمان بيشترين هماهنگی را با محيط داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهای طراحی را در اختيار ما گذاشته است. برنامه‌ريزی کالبدی نيز فضاهای مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهی است که در روند طراحی، توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحی احجام بر اساس ويژگيهای سايت برای رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامی بوده است.

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی

فهرست رساله:

چکيده: 2
1-1. مقدمه: 3
2- 1. سيری در نظريه‌های تجارت 4
4- 1. بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری 8
1-4-1. تاریخچه نظام اداری در جهان 8
2-4-1. نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران 8
1-2-4-1. دوران قبل از اسلام 8
– نظام اداری مادها 8
-دوران هخامنشیان 9
دوره اشکانیان 9
دوران ساسانیان 10
2-2-4-1. سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام 10
– دوران امویان 10
دوران عباسیان 10
دوران تیموریان 10
– دوران صفویان 10
دوران افشاریان 11
دوران قاجاری ها 11
دوران پهلوی 11
– جمهوری اسلامی ایران 11
5-1. بخش دوم: تعاریف و مفاهیم 11
1-5-1. اداره 12
2-5-1. نظام یا سیستم 12
3-5-1. مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه 12
6- 1. اوقات فراغت 16
7-1. تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت: 16
8-1. مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر 17
1 – فراغت و بیکاری: 17
2 – فراغت و کار: 17
3 – فراغت و تفریح سالم 17
شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت: 18
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377)9- 1. نقش و كاركرد اوقات فراغت 18
10-1. آثار و نتايج اوقات فراغت 19
11-1. تفريح و تفرج 20
1-11-1. تعریف واژه تفریح 20
2-11-1. تعریف واژه تفرج 21
12-1. مفاهیم مربوط به تفرجگاهها 21
منابع تفرجگاهی 21
13-1. پیش بینی تقاضای تفرجگاهی 22
14-1. رابطه جمعیت و تفرج 22
15-1. الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی 24
1-15-1. الگوهای حلقه ای متحدالمرکز: 24
3-15-1. ارائه طرح تفرجگاهی پيشنهادی 25
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377) 25
1-2. نگاهی به تجارت ايران 26
2-2. نقش ايران در احيای جاده ابريشم 29
3-2. لزوم مراکز تجاری در يک شهر 30
4-2. تاريخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ايران 30
5-2. چگونگی پيدايش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاريخی و اجتماعی 31
6-2. سير تکاملی مجموعه‌های تجاری: 32
7-2. بررسی بازارهای ايران ـ تکامل بازار 33
8-2. بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی 33
9-2. بررسی خصوصيات ويژه مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی 34
10- 2. انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌ های تشکيل دهندۀ آن 36
1-3. گذری بر مراکز تجاری تفریحی معروف دنیا 38
2-3. تجاری اداری تفریحی الماس شرق مشهد مجتمع 44
3-3. مرکز تجاری اداری تفریحی بين‌المللی دبی 48
اتاق‌های جلسات 48
سالن کنفرانس ـ تئاتر 48
سالن سرپوشيده 48
اتاق‌های گردهمايی 48
سالن اجتماعات اصلی 49
دفاتر اجرايی 49
آپارتمان‌های مرکز تجارت 49
باشگاه خصوصی 49
4. بخش تجاری 50
1-1-4. مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری 50
2-1-4. نور‌پردازی در مراکز تجاری 51
3-1-4. آکوستیک در مراکز تجاری 52
4-1-4. انعطاف‌پذيری مراکز تجاری 52
5-1-4. ستون‌بندی و اسکلت در مراکز تجاری 52
6-1-4. ارتفاع طبقات در مراکز تجاری 52
7-1-4. عمق ساختمان تجاری 53
8-1-4. سيرکولاسيون در مراکز تجاری 53
9-1-4. ويترين در مراکز تجاری 54
10-1-4. آبنما در مراکز تجاری 55
11-1-4. فضای سبز در مراکز تجاری 55
12-1-4. تهويه در مراکز تجاری 56
13-1-4. پارکينگ در مراکز تجاری 56
14-1-4. بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط با مركز تجاری 56
2-4. بخش اداری 59
مطالعات عمومی 59
1-2-4. ملاحظات برنامه ریزی: 59
2-2-4. فضا و مصالح 60
3-2-4. ساختارهای سقف 61
4-2-4. طراحی مدولار 63
5-2-4. شبکه های طراحی 64
8-2-4. تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار 66
9-2-4. سیرکولاسیون 67
10-2-4. راهروها 68
11-2-4. پلکان ها 68
12-2-4. مبلمان اداری 69
13-2-4. اصول کلی لوازم كار اداری 71
14-2-4. وسایل کار درایران 72
15-2-4. ملاحضات در چیدمان 72
16-2-4. تنظیم فضا با تغییرات 74
17-2-4. طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری 75
18-2-4. عملکرد فضائی و محدودیت ها: 76
19-2-4. آثار عوامل طبیعی بر انسان 76
20-2-4. دمای محیط 76
21-2-4. سرو صدا 77
22-2-4. نور 78
23-2-4. رنگ 80
24-2-4. بافت 83
25-2-4. دید های خارجی و داخلی 84
26-2-4. زیبا شناسی 86
27-2-4. فرم 86
28-2-4. حفاظت و امنیت 87
29-2-4. اقدامات آکوستیکی 88
30-2-4. توصیه های روان شناسی محیط کار 89
31-2-4. ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی: 91
3-4. بخش تفريحی 93
1-3-4. فضاهای تفریحی 93
2-3-4. بیلیارد 94
3-3-4. بازیهای کامپیوتری 94
4-3-4. سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) 94
سالن انتظار 96
5-3-4. فضاهای نمایشگاهی 96
بخش تفریحی 97
6-3-4. سالن ورزشهای آبی 97
7-2-4. زمینهای روباز ورزشی 99
8-3-4. پیست اسکیت 99
9-3-4. جاده تندرستی 99
10-3-4. مسیر دوچرخه سواری 101
11-3-4. پارک بازی کودکان 101
12-3-4. بازیهای کامپیوتری و کافی نت 102
13-3-4. رستوران 103
14-3-4. پارکینگ 105
15-3-4. تأسیسات 106
16-3-4. رفاهی – خدماتی 106
4-4) اقليم سرد (كوهستان های شمال غربی) 111
2-5. ويژگيهای معماری بومی مناطق سرد 111
3-5. انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقليم سرد 112
شرايط بحرانی هوای خارج 113
دمای مطلوب هوایی داخلی 113
4-5. جهت قرار گيری ساختمان در اقلیم سرد 114
5-5. موقعيت جغرافيايی شهر تبريز 117
6- 5. وسعت شهرستان تبريز 118
7-5. جمعيت شهرستان تبريز 119
8-5. شرايط اقليمی حاكم بر سايت 120
9-5. میزان بارندگی 121
10-5. حرارت هوا 122
11-5. ارتفاعات منطقه و توپوگرافی ها 122
12-5. بـاد 123
نحوه ورزش باد درتبریز 123
13-5. مطالعات زمين شناسی 124
14-5. رطوبت نسبی 125
6 – آنالیز سایت 127
1-6. شبكه معابر و دسترسی ها 127
1-1-6. دسترسی های سواره و پیاده 127
2-6. همسايگی ها 128
3-6. شیب عمومی زمین 128
7 – روند طراحی 129
7 – 1 اسکیسهای اولیه 129
2-7. نقشه ها و سایر مدارک طراحی 129
منابع131

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی

صفحات: 130 صفحه

فرمت فایل: ورد – word – Doc – قابل ویرایش

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *