معمارسرا

دانلود پروژه معماری ، نقشه های معماری ، پاورپوینت معماری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی

هدف از طراحی مجتمع تجاری اداری تفریحی ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا ، دریافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی و اجتماعی در ایران وتبریز داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار می دهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

مطالعه شهر تبریز برای طراحی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه ( ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا دریافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است. به کمک تحلیل هایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده، نحوه قرارگیری ساختمان در سایت، نحوه جهت‌گیری آن امتدادهای موثر بر ساختمان، ورودی های آن و سایر موارد استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی، توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی

فهرست رساله :

چکیده : ۲
۱-۱ . مقدمه: ۳
۲- ۱ . سیری در نظریه‌های تجارت ۴
۴- ۱ . بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری ۸
۱-۴-۱ . تاریخچه نظام اداری در جهان ۸
۲-۴-۱٫ نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران ۸
۱-۲-۴-۱٫ دوران قبل از اسلام ۸
– نظام اداری مادها ۸
-دوران هخامنشیان ۹
دوره اشکانیان ۹
دوران ساسانیان ۱۰
۲-۲-۴-۱ . سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام ۱۰
– دوران امویان ۱۰
دوران عباسیان ۱۰
دوران تیموریان ۱۰
– دوران صفویان ۱۰
دوران افشاریان ۱۱
دوران قاجاری ها ۱۱
دوران پهلوی ۱۱
– جمهوری اسلامی ایران ۱۱
۵-۱ . بخش دوم: تعاریف و مفاهیم ۱۱
۱-۵-۱ . اداره ۱۲
۲-۵-۱ . نظام یا سیستم ۱۲
۳-۵-۱ . مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه ۱۲
۶- ۱ . اوقات فراغت ۱۶
۷-۱ . تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت : ۱۶
۸-۱ . مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر ۱۷
۱ – فراغت و بیکاری : ۱۷
۲ – فراغت و کار : ۱۷
۳ – فراغت و تفریح سالم ۱۷
شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت : ۱۸
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، ۱۳۷۷)۹- ۱ . نقش و کارکرد اوقات فراغت ۱۸
۱۰-۱ . آثار و نتایج اوقات فراغت ۱۹
۱۱-۱ . تفریح وتفرج ۲۰
۱-۱۱-۱ . تعریف واژه تفریح ۲۰
۲-۱۱-۱ . تعریف واژه تفرج ۲۱
۱۲-۱ . مفاهیم مربوط به تفرجگاهها ۲۱
منابع تفرجگاهی ۲۱
۱۳-۱ . پیش بینی تقاضای تفرجگاهی ۲۲
۱۴-۱ . رابطه جمعیت و تفرج ۲۲
۱۵-۱ . الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی ۲۴
۱-۱۵-۱ . الگوهای حلقه ای متحدالمرکز : ۲۴
۳-۱۵-۱ . ارائه طرح تفرجگاهی پیشنهادی ۲۵
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، ۱۳۷۷) ۲۵
۱-۲ . نگاهی به تجارت ایران ۲۶
۲-۲ . نقش ایران در احیای جاده ابریشم ۲۹
۳-۲ . لزوم مراکز تجاری در یک شهر ۳۰
۴-۲ . تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران ۳۰
۵-۲ . چگونگی پیدایش مجموعه‌های تجاری از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی ۳۱
۶-۲ . سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری : ۳۲
۷-۲ . بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار ۳۳
۸-۲ . بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی ۳۳
۹-۲ . بررسی خصوصیات ویژه مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی ۳۴
۱۰- ۲ . انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌ های تشکیل دهندۀ آن ۳۶
۱-۳ . گذری بر مراکز تجاری تفریحی معروف دنیا ۳۸
۲-۳ . تجاری اداری تفریحی الماس شرق مشهد مجتمع ۴۴
۳-۳ . مرکز تجاری اداری تفریحی بین‌المللی دبی ۴۸
.اتاق‌های جلسات ۴۸
سالن کنفرانس ـ تئاتر ۴۸
سالن سرپوشیده ۴۸
اتاق‌های گردهمایی ۴۸
سالن اجتماعات اصلی ۴۹
دفاتر اجرایی ۴۹
آپارتمان‌های مرکز تجارت ۴۹
باشگاه خصوصی ۴۹
۴ . بخش تجاری ۵۰
۱-۱-۴ . مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری ۵۰
۲-۱-۴٫ نور‌پردازی در مراکز تجاری ۵۱
۳-۱-۴ . آکوستیک در مراکز تجاری ۵۲
۴-۱-۴ . انعطاف‌پذیری مراکز تجاری ۵۲
۵-۱-۴ . ستون‌بندی و اسکلت در مراکز تجاری ۵۲
۶-۱-۴ . ارتفاع طبقات در مراکز تجاری ۵۲
۷-۱-۴ . عمق ساختمان تجاری ۵۳
۸-۱-۴٫ سیرکولاسیون در مراکز تجاری ۵۳
۹-۱-۴ . ویترین در مراکز تجاری ۵۴
۱۰-۱-۴ . آبنما در مراکز تجاری ۵۵
۱۱-۱-۴ . فضای سبز در مراکز تجاری ۵۵
۱۲-۱-۴ . تهویه در مراکز تجاری ۵۶
۱۳-۱-۴ . پارکینگ در مراکز تجاری ۵۶
۱۴-۱-۴ . بررسی ضوابط ومقررات در ارتباط بامرکز تجاری ۵۶
۲-۴ . بخش اداری ۵۹
مطالعات عمومی ۵۹
۱-۲-۴ . ملاحظات برنامه ریزی: ۵۹
۲-۲-۴ . فضا و مصالح ۶۰
۳-۲-۴ . ساختارهای سقف ۶۱
۴-۲-۴ . طراحی مدولار ۶۳
۵-۲-۴ . شبکه های طراحی ۶۴
۸-۲-۴ . تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار ۶۶
۹-۲-۴ . سیرکولاسیون ۶۷
۱۰-۲-۴ . راهروها ۶۸
۱۱-۲-۴ . پلکان ها ۶۸
۱۲-۲-۴ . مبلمان اداری ۶۹
۱۳-۲-۴ . اصول کلی لوازم کار اداری ۷۱
۱۴-۲-۴ . وسایل کار درایران ۷۲
۱۵-۲-۴ . ملاحضات در چیدمان ۷۲
۱۶-۲-۴ . تنظیم فضا با تغییرات ۷۴
۱۷-۲-۴ . طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری ۷۵
۱۸-۲-۴ . عملکرد فضائی و محدودیت ها: ۷۶
۱۹-۲-۴ . آثار عوامل طبیعی بر انسان ۷۶
۲۰-۲-۴ . دمای محیط ۷۶
۲۱-۲-۴٫ سرو صدا ۷۷
۲۲-۲-۴ . نور ۷۸
۲۳-۲-۴ . رنگ ۸۰
۲۴-۲-۴ . بافت ۸۳
۲۵-۲-۴ . دید های خارجی و داخلی ۸۴
۲۶-۲-۴ . زیبا شناسی ۸۶
۲۷-۲-۴ . فرم ۸۶
۲۸-۲-۴٫ حفاظت و امنیت ۸۷
۲۹-۲-۴ . اقدامات آکوستیکی ۸۸
۳۰-۲-۴ . توصیه های روان شناسی محیط کار ۸۹
۳۱-۲-۴ . ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی : ۹۱
۳-۴ . بخش تفریحی ۹۳
۱-۳-۴ . فضاهای تفریحی ۹۳
۲-۳-۴٫ بیلیارد ۹۴
۳-۳-۴ . بازیهای کامپیوتری ۹۴
۴-۳-۴ . سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر) ۹۴
سالن انتظار ۹۶
۵-۳-۴ . فضاهای نمایشگاهی ۹۶
بخش تفریحی ۹۷
۶-۳-۴ . سالن ورزشهای آبی ۹۷
۷-۲-۴ . زمینهای روباز ورزشی ۹۹
۸-۳-۴ . پیست اسکیت ۹۹
۹-۳-۴ . جاده تندرستی ۹۹
۱۰-۳-۴ . مسیر دوچرخه سواری ۱۰۱
۱۱-۳-۴ . پارک بازی کودکان ۱۰۱
۱۲-۳-۴ . بازیهای کامپیوتری و کافی نت ۱۰۲
۱۳-۳-۴ . رستوران ۱۰۳
۱۴-۳-۴ . پارکینگ ۱۰۵
۱۵-۳-۴ . تأسیسات ۱۰۶
۱۶-۳-۴ . رفاهی – خدماتی ۱۰۶
۴-۴) اقلیم سرد ( کوهستان هایشمال غربی ) ۱۱۱
۲-۵ . ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد ۱۱۱
۳-۵ . انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم سرد ۱۱۲
شرایط بحرانی هوای خارج ۱۱۳
دمای مطلوب هوای داخلی ۱۱۳
۴-۵ . جهت قرار گیری ساختمان در اقلیم سرد ۱۱۴
۵-۵ . موقعیت جغرافیایی شهر تبریز ۱۱۷
۶- ۵ . وسعت شهرستان تبریز ۱۱۸
۷-۵ . جمعیت شهرستان تبریز ۱۱۹
۸-۵ . شرایط اقلیمی حاکم بر سایت ۱۲۰
۹-۵ . میزان بارندگی ۱۲۱
۱۰-۵ . حرارت هوا ۱۲۲
۱۱-۵ . ارتفاعات منطقه و توپوگرافی ها ۱۲۲
۱۲-۵ . بـاد ۱۲۳
نحوه ورزش باد درتبریز ۱۲۳
۱۳-۵ . مطالعات زمین شناسی ۱۲۴
۱۴-۵ . رطوبت نسبی ۱۲۵
۶ – آنالیز سایت ۱۲۷
۱-۶ . شبکه معابر و دسترسی ها ۱۲۷
۱-۱-۶ . دسترسی های سواره و پیاده ۱۲۷
۲-۶ . همسایگی ها ۱۲۸
۳-۶ . شیب عمومی زمین ۱۲۸
۷ – روند طراحی ۱۲۹
۷ – ۱ اسکیسهای اولیه ۱۲۹
۲-۷ . نقشه ها و سایر مدارک طراحی ۱۲۹
منابع۱۳۱

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی

صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمت فایل : ورد – word – Doc – قابل ویرایش

حجم فایل : ۵٫۷ مگابایت

قیمت : ۱۴۲۰۰۰ تومان

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Twitter Facebook Google Buzz Digg yahoo Technorati

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *