معمارسرا

دانلود پروژه معماری ، نقشه های معماری ، پاورپوینت معماری

لغات تخصصی

لغات تخصصی معماری و عمران - سری ششم     abstract=انتزاعی،خیالی،ذهنی artistic forms=اشکال هنری extract=استخراج،استخراج کردن aesthetic=زیبایی شناختی contemporary=معاصر civilization=تمدن،مدنیت،انسانیت...