معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

اقلیم سرد و کوهستانی

تاثیر اقلیم در معماری     اهمیت تاثیر اقلیم در معماری، انجام مطالعات و تحقیقات جامعی را در این زمینه...