معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

دانلود گزارش کارآموزی معماری، دانلود گزارش کارآموزی عمران

دانلود گزارش کارآموزی معماری، دانلود گزارش کارآموزی عمران، دانلود گزارش کارورزی معماری، دانلود گزارش کارورزی عمران

گزارش در واژه به معنای اظهار نظر کردن و شرح و تفسیر است. گزارش نویسی به معنای نوشتن اخبار، اطلاعات، رویدادها و تحلیل تمام اطلاعات به دست آمده می باشد. گزارش کارآموزی شامل خلاصه ای دقیق از تمامی فعالیت های دانشجویان و اطلاعات آنها درباره دوره کاورزی است. یک گزارش کار خوب مختصر و مفید بوده و از حاشیه پراکنی و نکات غیر مرتبط به دور است.

دوره کارآموزی در اکثر رشته ها به جز رشته های تحقیقاتی و نظری وجود داشته و دانشجویان باید در پایان دوره تحصیل خود، دوره کارآموزی را به عنوان یک واحد دانشگاهی در محیطی خارج از دانشگاه سپری کنند. بعد از اتمام این دوره که مدت زمان آن بستگی به نوع رشته و مقطع تحصیلی افراد داشته، دانشجویان لازم است که گزارشی از تمام فعالیت های خود در طول دوره در قالب گزارش کار تنظیم کنند.