معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

 

 

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

 

فهرست:

 

مقدمه 9

2-1.­ تعاریف و مفاهیم 10

2-1-1. مفهوم مسکن  10

2-1-2. مسکن روستایی 11

2-1-3. پایداری و توسعه پایدار 14

2-1-4. توسعه پایدار روستایی 15

2-1-5. مسکن پایدار روستایی 17

2-2. مسکن و نظریات مربوط به آن 17

2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان 18

2-4.نقش مسکن در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن 19

2-5.روشهای اساسی تامین مسکن 20

2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت 20

2-5-2.تامین زمین و خدمات 21

2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات 21

2-5-4.روش توانمند سازی 22

2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن 23

2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن 23

2-6-2.استانداردهای مسکن 23

2-6-3.شکل مطلوب مسکن 24

2-6-4.استحکام مسکن 24

2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی 24

2-9. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی 26

2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی 27

2-10-1.موارد اکولوژیکی  27

2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر 27

2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم 27

2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی 28

2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت 28

2-10-2.موارد اجتماعی 29

2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین 29

2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط 29

2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم 29

2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت 30

2-10-3.موارد اقتصادی 30

2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی 30

2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی 30

2-11-1.شاخص های توسعه پایدار مسکن در ایران 33

2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب 34

2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب 34

2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب 35

2-13.روش شناسی پژوهش 36

2-13-1. روش تحقیق 36

2-13-2.تعیین حجم نمونه 37

2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ ها 38

2-13-4.اجزای پرسشنامه 38

2-14.شاخص های مسکن پایدار مورد استفاده در این تحقیق 39

 

 

دانلود پیشینه و مبانی نظری توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

صفحات: 37 صفحه

فرمت فایل: ورد – DOC – قابل ویرایش

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo