معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پايان نامه مجموعه توريستی تفريحی درياچه گهر

پايان نامه مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

پايان نامه مجموعه توريستی تفريحی درياچه گهر

.

 

.

چكيده

 

در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی كه از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی كه از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیك‌تر می‌كند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت كه در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.
معماری از زمینه‌هایی است كه در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا كرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای كه این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، تركیبی متعادل بدست آورد كه راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، كوتاهتر می‌كند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.
معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی ركود و وقفه در كشور روبروست كه برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای كلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.
در این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و كوتاه مدتی كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم می‌باشد.
طرح این پروژه‌ با توجه به موقعیت منطقه از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه می‌شود. ضمن  اینكه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اكوسیستم طبیعی آن كمك می‌كند.

پايان نامه مجموعه توريستی تفريحی درياچه گهر

مقدمه

.

نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انكار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارند و معماری از عوامل تعیین كننده نحوه اقامت و بی شك نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. معماری علاوه بر این كه به ایجاد رابطه با محیط طبیعی كمك می‌كند، وظیفه محافظت از آن را در برابر آسیب هایی كه از طرف انسانها به آن وارد می شود برعهده دارد تا تخریب گریز ناپذیر محیط بدست انسان را به حداقل برساند.
منطقه آبسر و یكی از مكانهایی است كه ناهماهنگی بین انسانهای دوستدار طبیعت با محیط طبیعی در آن نتیجه‌ای جز آسیب و تحلیل رفتن پیوسته زیباییها بدست علاقمندان به آن نداشته است. منظور از ناهماهنگی، همان نداشتن درك صحیح انسان از محیطی است كه برای لذت بردن و استراحت، از فضاهای شلوغ و پردغدغه، به آن پناه می‌برد. حضور معماری در این مكان تفریحی و طبیعی می‌تواند با ساماندهی فضا و در نتیجه عملكرد انسان، هم بهره او را از محیط افزایش دهد و هم محیط را از اسیب او در امان دارد.
هدف از این مجموعه توریستی – تفریحی، فهمیدن نحوه برخورد و درك صحیح و رسیدن به ماهیت دریاچه است و اینكه بدان یك به كدام دلایل به بازدید دریاچه می‌رویم و راه مناسب برای دستیابی به اهدافمان چیست.

پروژه در كنار یك محیطی مسطح در كنار كوههای لرستان در نظر گرفته شده است. این پروژه شامل اقامتگاه و امكانات تفریحی برای گردشگران در محدوده سایت و نیز فضاسازی مناسب مسیر كوهستان در ضمن حفظ كردن خصوصیات طبیعی آن و شاخص نمودن مسیرهای خاص و چشم اندازهای زیبا و نیز ایجاد محلهای اقامتی در كنار ورزشگاه به صورت اقامتگاههای بومی منطقه می‌باشد.
اقامتگاه، شامل هتل برای اقامت چند روزه بازدید كنندگان و اقامتگاههای موقت به صورت بومی و سوئیت برای علاقمندان به این نوع اقامت می‌باشد.
امكانات تفریحی شامل امكانات ورزشی از قبیل تنیس، شنا، اسب سواری، و … و نیز ورزشهای زمستانی با توجه به برفگیر بودن منطقه می‌باشد. البته تمامی طرحهای برنامه ریزی شده با توجه به ظرفیت منطقه و مسائل زیست محیطی آن در مطالعات آتی صورت خواهد گرفت.
به دلیل پوشش غنی گیاهان دارویی آزمایشگاه و مراكز تحقیقی برای محققان ایجاد خواهد شد.

دربخشهای پیشین در مورد اهداف پروژه توضیحاتی داده شد اما به طور خلاصه هدف از این طرح را در موارد زیر می‌توان بیان كرد:
–    ساماندهی فضای طبیعی برای استفاده مناسب انسان
–    حفاظت از محیط زیست در مقابل آسیبهای وارد از طرف استفاده كنندگان
–    توجه به مسأله اكوتوریسم و جذب گردشگران
–    كمك به اقتصاد منطقه
این اهداف كلان پروژه به كمك اهداف كوچكتری كه در زیر آمده‌اند دنبال می‌شوند :
–    ایجاد امكانات اقامتی مناسب برای بازدیدكنندگان
–    ایجاد زمینه‌های مناسب برای شناخت منطقه و استان به كمك ساخت موزه، نمایشگاههای موقت و دائم، بازارچه‌ها و …
آنچه در بالا آمد خلاصه‌ای بود از تعریف این پروژه توریستی – تفریحی- پژوهشی برای برخورد مناسب تر و مفیدتر انسان با طبیعت پیش بینی شده است.

.

فهرست مطالب: (پايان نامه مجموعه توريستی تفريحی درياچه گهر)

چكیده
مقدمه
تعریف پروژه
اهداف پروژه
فصل اول – فلسفه وجودی طرح
مقدمه
1-1 مفهوم گردشگری
2-1 جایگاه گردشگری در زندگی امروز
1-2-1 ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت
2-2-1 فراغت فعال و غیر فعال
3-2-1 نقش گردشگری در گذران فراغت
4-2-1 نقش گردشگری در كیفیت زندگی
3-1 راهبردهایی در توسعه گردشگری
4-1 منابع گردشگری
جدول شماره 1-1 منابع و جاذبه‌های عمده گردشگری (مأخذ سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1377، 33)
5-1 طیف گردشگران
جدول شماره 2-1 گروههای عمده گردشگری (مأخذهمان، 34)
6-1 فعالیتهای گردشگری
جدول شماره 3-1- انواع فعالیتهای گردشگری (مأخذ همان، 35)
7-1 ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن
8-1 نتیجه گیری
فصل دوم – مطالعات محیطی طرح
2-1-1-2 ویژگیهای تاریخی
مقدمه
1-2 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی
1-1-2 استان لرستان
1-1-1-2 موقعیت جغرافیایی
3-1-1-2 ویژگیهای اجتماعی
جمعیت
جدول شماره 1-2- جمعیت استان لرستان در سالهای 1345 تا 1375 (مأخذگروه آموزشی جغرافیای استان لرستان، 1376، 22)
ساختار جنسی و سنی استان
در نمودر زیر ساختار جمعیت استان به تفكیك سن و جنس مشخص شده است:
4-1-1-2 ویژگیهای اقتصادی
5-1-1-2 ویژگیهای طبیعی
ویژگیهای اقلیمی
7-1-1-2 جاذبه‌های گردشگری
2-1-2 شهرستان بروجرد
3-1-2- روستاهای منطقه
روستاهای شمال غربی
روستاهای شمالی
روستاهای شمال شرقی
روستاهای شرقی و جنوب شرقی
روستاهای جنوبی
روستاهای جنوب غربی
روستاهای غربی
4-1-2 كشاورزی و باغداری در منطقه
5-1-2 دامپروری و دامداری منطقه
6-1-2 ایلات و عشایر و مردم منطقه
2-2 مطالعات پایه
1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد
1-1-2-2موقعیت جغرافیایی
2-1-2-2- موقعیت طبیعی
3-1-2-2 پوشش گیاهی
4-1-2-2 حیات وحش
2-2-2- اقلیم منطقه
تقسیمات اقلیمی
1-2-2-2- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد
2-2-2-2- بارندگی
3-2-2-2- باد
4-2-2-2- تابش
5-2-2-2 یخبندان
6-2-2-2- رطوبت
7-2-2-2- نمودار بیوكلیماتیك ساختمانی
جدول شماره 4-2 نتایج حاصل از بررسی نمودار بیوكلیماتیك انسانی شهر بروجرد
8-2-2-2- نیازهای آبی در محدوده سایت
3-2-2 – شناخت زمین و خاك منطقه
1-3-2-2- زمین شناسی منطقه
تشكیلات زون سنندج – سیرجان
تشكیلات زاگرس
2-3-2-2- خاک شناسی منطقه
بافت خاک و قابلیت نفوذ خاک
ویژگیهای خاک منطقه و محدودیتها
3-3-2-2 – مصالح شناسی
4-3-2-2- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)
4-2-2 راههای دسترسی به منطقه
5-2-2- قابلیتهای منطقه
3-2- نتیجه
(كلیه نمودارها در فصل دوم موجود است)
فصل سوم – معماری بومی منطقه
مقدمه
1-3- مبانی معماری بومی
2-3- روند شكل گیری معماری بومی
3-3- دلایل كم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز
4-3- معماری بومی منطقه
5-3- معماری خانه های روستایی
1-5-3-نظام فضایی كالبدی روستاها
2-5-3- معماری مسكن روستایی
3-5-3 – مصالح و شیوه ساخت
1-3-5-3- شیوه ساخت
2-3-5-3- مصالح
6-3- الگوهای طراحی منطقه
1-6-3- مسیرهای دسترسی
2-6-3- كانونهای تجمع
3-6-3- ساختمان و طبیعت
4-6-3- معابر عمومی
5-6-3- ساخت و ساز و مصالح
6-6-3- حصارها
7-6-3- آلاچیق و سایبان
7-3- نقش اقلیم در معماری بومی
1-7-3- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه
سیستم جذب و دفع مستقیم
سیستم جذب و دفع غیرمستقیم
دیوار ترومپ
دیوار آبی
سیستم جذب و دفع مجزا
بام آبی
گلخانه
ترموسیفون
3-7-3- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح
8-3- نتیجه گیری
فصل چهارم – نمونه طرحهای مشابه
مقدمه
1-4- باغها
1-1-4- تعاریف مربوط به باغ
2-1-4- تاریخچه و سبك های گوناگون هنر باغ سازی
1-2-4- باغهای ایرانی
1-1-2-4- باغهای صفوی یا شاه عباسی
2-1-2-4- باغ های قاجاری
2-2-4– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها
1-2-2-4- هندسه باغ های ایرانی
2-2-2-4- آب در باغ ایرانی
3-2-2-4- گیاهان باغ
3-2-4- اشكال باغ ها
1-3-2-4- باغ های منظم
2-3-2-4- باغ نامنظم
4-2-4- اصول بنیادی طراحی باغ
1-4-2-4 – خط یا محور
2-4-2-4- فرم
3-4-2-4- بافت
4-4-2-4- رنگ
5-4-2-4- مقیاس
6-4-2-4- تنوع
7-4-2-4- توالی
8-4-2-4- تعادل
3-4- آب در طراحی پارک
4-4- آب در باغ های ایرانی
1-4-4- آب و روانشناسی
2-4-4- آب و انعكاس
طراحی آب در سبك های مختلف
3-4-4- استخر
4-4-4- آب نما
5-4-4- چشمه
6-4-4- بركه ها یا باغچه های آبی
7-4-4- آبشار و جویبار
8-4-4- فواره ها
9-4-4- آب و مجسمه
10-4-4- آب و حیات وحش
5-4- موزه ملی آب ایران
6-4- مجموعه ورزشی رفسنجان
7-4- باغ فردوسی (گسترش باغ جمشیدیه تهران)
8-4- باغ شازده ماهان
9-4- موزه دریایی اوزاكا
10-4- مركز فرهنگی ژان ماری تجیبائو
فصل پنجم – بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه
مقدمه
1-5- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح
2-1-5- محدودیتهای منطقه برای طراحی
3-5- نقش منطقه در محدوده غرب كشور
4-5- نقش منطقه در طرحهای ملی
5-5- بررسی حجم قابل انتظار بازدید كنندگان
جدول شماره 2-5- آمار بازدیدكنندگان به تفكیك تحصیلات
6-5- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدكنندگان و فضا
1-6-5- چگونگی تاثیرات
1- فرهنگی
2- سنتی
7-5- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه
1-7-5- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده كننده
2-7-5 بررسی امكان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه
شناخت بنیه اقتصادی
تعیین جایگاه و نقش منطقه
پیش بینی اشتغال
3-7-5- بررسی امكان سرمایه گذاری در فضا
8-5 نتیجه
فصل ششم – برنامه ریزی فیزیكی و معیارها و ضوابط طراحی
مقدمه
1-6- برنامه ریزی فیزیكی
1-1-6- نتیجه گیری جمعیتی
جدول شماره 1-6 خلاصه نتیجه گیری جمعیتی
2-6- معرفی حوزه‌ها
1-2-6- پاركینگ
جدول شماره 2-6- برنامه ریزی فضاهای موزه
2-2-6- اقامتگاه (هتل)
آیین نامه و ضوابط هتل در ایران
جدول شماره 3-6- آیین نامه و ضوابط طراحی هتل در ایران (مأخذدفتر ایرانگردی و جهانگردی، 1376، صص15-10)
3-2-6- موزه
پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی
بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی
ایمنی و حفاظت
نور در موزه
نور طبیعی
جدول شماره 4-6- برنامه ریزی فضاهای موزه
4-2-6 رستوران
جدول شماره 6-6 برنامه ریزی فضاهای غذاخوری كاركنان
5-2-6 آزمایشگاههای پژوهشی
روكار سطوح
6-2-6 اداری
جدول شماره 7-6 برنامه ریزی فضاهای اداری
جدول شماره 8-6 برنامه ریزی حوزه روابط بین الملل
3-6-نتیجه گیری
فصل هفتم – معرفی پروژه و اهداف آن
مقدمه
1-7- اهداف و عملكردهای پروژه
1-1-7 حوزه فرهنگی
2-1-7 حوزه اقامتی و استراحت
3-1-7 حوزه ورزشی
4-1-7 حوزه پژوهشی
5-1-7 حوزه تفریحی
6-1-7 حوزه اداری
2-7 توجیه اقتصادی طرح
1-2-7 فازبندی پروژه
فاز یك پروژه
فاز دو پروژه
فاز سه پروژه
3-7- نتیجه گیری
فصل هشتم – بررسی سایت و ایده‌های طراحی
مقدمه
1-8- ایده‌های كلی
1-1-8- منابع و جاذبه‌های طبیعی
2-1-8 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی
2-8 طراحی فضای سبز
1-2-8 امكان ایجاد منظر با توجه به كاربریهای پیشنهادی
2-2-8 لزوم حفظ دید به سمت سایت
3-2-8 ایجاد كریدور سبز دور سایت
4-2-8 لزوم حفظ گیاهان بومی
3-8 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اكوسیستم منطقه
4-8 شناخت سایت
1-4-8 وسعت فضا
2-4-8 موقعیت فضا
3-4-8 فرم فضا
در صفحات قائم، افقی و نیمرخ
-4-8 نظام شكلی استقرار
5-8 مطالعات كالبدی
7-8 دیدهای مطلوب به سایت
8-8 جهت گیری ساختمانها در مجموعه
9-8 نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملكردهای مناسب برای آنها
10-8 ورودی به مجموعه
11-8 عملكردهای پیش بینی شده
1-11-8 پارك حاشیه سایت
2-11-8 مجموعه پذیرایی و اقامتی
3-11-8 موزه شناخت
12-8 روند طراحی
1-12-8 باغ ایرانی
13-8 سازه
14-8 تاسیسات
سیستم تهویه یكپارچه با كانال
سیستم تهویه یكپارچه فن كوئلی
سیستم چیلر مركزی با فن كوئل آبی
سیستم چیلر مركزی با هواساز و كانال

در این پایان نامه به غیر از نمودارهای فصل دوم هیچگونه عكس و نقشه ای موجود نمی باشد.

.

پايان نامه مجموعه توريستی تفريحی درياچه گهر

تعداد صفحات: 221 صفحه

فرمت فایل: ورد – word – قابل ویرایش

.

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *