معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت مدیریت تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت مدیریت تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت مدیریت تشکیلات کارگاهی

 

 

مدیریت تشکیلات کارگاهی شامل دو بخش عمده میباشد:
الف: کنترل و برنامه ریزی پروژه: در ارتباط با چگونگی ایجاد شبکه برای زمانبندی و براورد زمان مناسب برای پروژه بحث مینماید که هزینه و کیفیت نتیجه ی پروژه در سطح قابل قبولی باشد. به طور نسبی نیمی از مباحث این درس، مربوط به کنترل پروژه می باشد. در این قسمت باید تعاریف بسیار مناسبی از برنامه، طرح و پروژه، انواع قراردادها، کنترل پروژه و تحقیق در عملیات، کنترل موجودی، ایمنی کارگاه، چگونگی حل مسائل شبکه، چگونگی خرد کردن یک پروژه، ایجاد شبکه، تخصیص و تسطیح منابع، انواع شبکه ها مانند CPM ،PERT، GERT و حتی حل الگوریتمهای مختلف و … را بر اساس استانداردهای PMBOK و … فرا گفت.

اصطلاحات و واژه ها:
کارفرما (Employer): دستگاهی که به نمایندگی از دستگاه اجرایی نسبت به عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار اقدام و تمام مراحل اجرایی را تا اتمام کار پیگیری مینماید.
مدیریت طرح: کارشناسی است که با حکم مجری طرح منصوب و عهد ه دار ایجاد هماهنگی بین پروژه های مختلف طرح و عوامل ذیربط در اجرای آنها و حل و فصل مسائل مالی و فنی پروژه های مربوطه میباشد.
مجری طرح: منظور از مجری طرح مقامی است دولتی که با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب و عهده دار وظایف دستگاه اجرایی، در محدوده طرحهایی که اجرای آنها به وی محول گردیده می باشد.
موافقتنامه (Agreement): قراردادی که بین کارفرما از یک طرف و مشاور یا پیمانکار از طرف دیگر منعقد میگردد. اصطلاحاً موافقتنامه نامیده می شود
پروژه: پروژه مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام یا قسمتی از یک طرح عمرانی است که به صورت واحدی مستقل یا قابل بهر هبرداری، از آن طرح تفکیک می گردد و از نظر ”ساخت“ در قالب یک یا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشته میشود.
کار: موضوع یک قرارداد ساخت م یباشد که برای اجرای تمام یا بخشی از عملیات مرحله ”ساخت“ یک پروژه منعقد میگردد.
قسمت کار: منظور از قسمت کار، یک واحد یا ساختمان مستقل از یک کار می باشد مانند ساختمان اصلی، ساختمان نگهبانی، محوطه سازی و غیره
بخش کار: یک رشته عملیات اجرایی است که در یک حرفه و تخصص معین اجرا می شود مانند عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی.
دستگاه اجرایی: هر سازمان اعم از اداره، اداره کل، وزارتخانه و یا سازمان، که اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور برای اجرای طرحهای عمرانی دریافت و مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد دستگاه اجرایی نامیده میشود.
مهندسین مشاور (Consultant Engineers): مجموعه ای حقیقی یا حقوقی به صورت موسسه ای دولتی، تعاونی، خصوصی یا خارجی که کار مطالعه، طراحی و نظارت یک طرح یا پروژه عمرانی را با عقد قرارداد از طرف دستگاه اجرائی به عهده م یگیرد مشاور نامیده می شود.
پیمانکار (Contractor): مجموعه حقیقی یا حقوقی که با عقد موافقتنامه مسئولیت تهیه، حمل و نصب و اجرای یک عملیات عمرانی را به عهده م یگیرد پیمانکار نامیده می شود.
پیمانکاران جزء ( Sub – Contractor): پیمانکاری در رشته و تخصص خاص م یباشد که برای یک پیمانکار عمومی کار میکند.
Consortium) کنسرسیوم) : گروهی از اشخاص یا شرکتها که به منظور انجام یک پروژه یا فعالیت شکل گرفته است که انجام آن فعالیت یا پروژه بالاتر از توانای ی های هر کدام از اعضاء به صورت منفرد می باشد.

و …

 

فهرست پاورپوینت:

تعاریف
نمودار عوامل اجرایی یک پروژه عمرانی و معماری
عاملان اصلی پروژه
ایمنی
شرايط و موقعيت ساختماني
حوادث ساختمانی
انبار و انبارداری در كارگاههای ساختمانی
مديريت و تشكيلات كارگاهی
تعريف پروژه و چگونگی شكل گيری آن
انواع روشهای اجرا از نظر عوامل درگير در اجرا
انواع پيمان ها
بررسی شرايط عمومی پيمان
بررسی فعاليت های مديريت طرح، مشاور و پيمانكار
مديريت كارگاه: مديريت ماشين آلات، مديريت مواد و مصالح، مبحث ايمنی كارگاه
بررسی لزوم برنامه ريزی و كنترل پروژه
ساختار شكست كار WBS
ابزارهای برنامه ريزی و كنترل پروژه
كار با گانت چارت، آشنايی با Microsoft Project
كار با CPM
و…

 

 

دانلود پاورپوینت مدیریت تشکیلات کارگاهی

صفحات: 148 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPT – قابل ویرایش

 

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo