معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت فضای بی دفاع شهری – 40 اسلاید

پاورپوینت فضاهای بی دفاع شهری - 40 اسلاید

پاورپوینت فضای بی دفاع شهری – 40 اسلاید

 

 

 

تاریخ اجتماعی و سیاسی شهر تاریخ دفاع از امنیت شهر یا اجتماع شهری است؛ که این امنیت علاوه بر فضا، اجتماع انسانی را نیز در بر می گیرد و انسان در این گود و در همه زمینه ها من جمله زندگی شهری به دنبال معنا و ارتباط بوده که اگر این معنا و چگونگی ارتباط برایش نمود نداشته باشد احساس ناامنی نموده و فضای شهر را ناامن و یا به نوعی بی دفاع احساس می کند؛ و اشکال بیگانگی در او نمود می یابد. به ویژه بیگانگی فضایی، بیگانگی جمعی و درنهایت بیگانگی از شهر. بیگانگی شهری و اشکال آن تحت تأثیر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهرهای سرمایه داری و انواع حکمرانی ابزارهای به کارگیری در توسعه و تغییر و تحول در ریخت شناسی و فضای شهر و همچنین چگونگی ارتباط که نبض زندگی شهری را رقم می زند و نیز تأثیر پاراف آموزش تحت عنوان سرمایه اجتماعی، نمود می یابد. به نظر می رسد که عدم توجه به مؤلفه های مطرح شده، براساس فضاهای قابل دفاع و کارکرد برخی فضاهای قابل دفاع به فضاهای غیرقابل دفاع (تبدیل مکان ها به نامگان) جزء عوامل اصلی شکل گیری فضاهای بی دفاع در شهرهاست. در این پژوهش با روش تحقیق اسنادی، به دنبال این سؤال هستیم که آیا فضای و مکان های ناامن در جامعه ایران نمود دارد و اگر وجود داشته سیر آن چگونه بوده و به دنبال چه عواملی شکل گرفته است. سپس به بررسی معیارهای تدوین شده و برگرفته از نظریه ها و مقاله ها و کتبی که به نوعی مرتبط با موضوع مذکور بوده اند، پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک و غیره، جامعه مورد مطالعه فضای بی دفاع استان اصفهان می باشد. نتایج و یافته های پژوهش برآمده از اسناد و مدارک و جمع آوری داده ها از منابع مختلف نشان می دهد، فضاهایی جزء ناامن ترین فضاها مطرح شده اند که با پهنه های نهایی مسائل جامعه هم پوشانی دارند.

 

فهرست پاورپوینت:

طرح موضوع و مساله
تعاریف مختلف از فضا
مفهوم فضای شهری
اجزا کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری
مولفه های فضای شهری
ایده ها و نظریات پایه فکری
فضاهای عمومی شهری
خصیصه ها ی واجد ارزش
کیفیت فضای شهری
فضای بی دفاع
زمینه های تاریخی شکل گیری مفهوم فضای بی دفاع
ارائه راهکارهایی به منظورجلوگیری از ایجاد فضای بی دفاع
ارائه نمونه ها و مصادیق
اصول راهبردی مداخله
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

 

دانلود پاورپوینت فضای بی دفاع شهری – 40 اسلاید

صفحات: 40 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX – قابل ویرایش

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo