معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

پاورپوینت طرح تفضیلی منطقه 7 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

 

 

 

 

 

فهرست پاورپوینت:

 

۱- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

۱-۱- محدوده (مختصات و وسعت)

۲-۱- جمعیت و ویژگی‌های آن

۱-۲-۱- مقایسه جمعیت ساکن و بهره‌بردار

۳-۱– تقسیمات کالبدی

۴-۱- پیشینه کلی تحولات منطقه

۵-۱- شاخص‌ها و ویژگی‌های عمده منطقه

۷-۱- تحلیل وضعیت موجود

۲- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵

۱-۲- چشم‌اندازهای طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

۲-۲- هدف‌های توسعه طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

۳-۲- راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه (مقاسه و مصادیق)

۴-۲- جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع

۳- الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه

۱-۳ – الگوی توسعه منطقه و ارکان آن

۱-۱-۳- چشم‌انداز توسعه منطقه

۲-۳- سازمان فضایی منطقه و عناصر آن

۳-۳- الگوی توسعه منطقه

۴-۳- تقسیمات پیشنهادی منطقه

۱-۴-۳– محدوده مرز منطقه

۵-۳- جمعیت منطقه در افق طرح

۱-۵-۳- برآورد جمعیت منطقه بر اساس سطوح خدمات شهری

۲-۵-۳- برآورد جمعیت بر اساس روند ساخت و ساز

۴- شبکه معابر

۱-۴- اصول و مبانی نظام حرکت

۱-۱-۴- جایگاه منطقه در کل شهر تهران

۲-۴- سلسله مراتب شبکه معابر

۳-۴- مقایسه شبکه معابر منطقه با شبکه معابر طرح جامع و طرح ملاک عمل

۴-۴- مقایسه شبکه معابر موجود و آتی

۵-۴- شبکه حمل و نقل

۱-۵-۴- ویژگی های عرضه سفر

۲-۵-۴- ویژگی های تقاضای سفر در منطقه

۵- پهنه‌بندی استفاده از اراضی

۱-۵- مبانی و اصول پهنه‌بندی

۲-۵- ساختار پهنه‌بندی منطقه

۳-۵- مشخصات پهنه‌ها

۴-۵- اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

۶- کاربری‌ها و پهنه‌بندی استفاده از اراضی

۱-۶- مقایسه پهنه‌ بندی با کاربری‌ها

۲-۶- کاربری‌ها و عملکرد مجاز در پهنه‌ها

۳-۶- ابنیه تاریخی (محدوده و حرایم آثار تاریخی و با ارزش)

۴-۶- کاربری‌ های مهم و غیر قابل تغییر

۷- خدمات

۱-۷- ساختار سلسله مراتب خدمات

۲-۷- برنامه تامین خدمات

۳-۷- خدمات موجود و مورد نیاز

۴-۷- کمبودهای خدمات منطقه و نحوه تامین آنها

۵-۷- نحوه تامین کمبودهای خدماتی و پوشش مراکز خدمات منطقه

۹- بافت‌های فرسوده

۱-۹- مبانی و معیارهای تعیین محدوده بافت‌های فرسوده

۲-۹- محدوده بافت‌های فرسوده

۱-۲-۹- بر اساس مصوبه شورای شهر

۲-۲-۹- بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری

۳-۹- شیوه‌های مداخله

۴-۹- اولویت‌های مداخله

 

دانلود پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

صفحات: 82 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX – قابل ویرایش

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo