معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

 

 

فهرست پاورپوینت:

ماده 1: پيمان
ماده 2: موافقتنامه
ماده3: شرایط عمومی
ماده 4: شرایط خصوصی
ماده 5: برنامه زمانی اجرای کار
ماده 6: کارفرما
ماده 7: پیمانکار
ماده 8: مدیر طرح
ماده 9: مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده 10: رئيس كارگاه
ماده11: پيمانكار جزء
ماده12: كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
ماده13: مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پايكار، ماشين-آلات و ابزار، تأسيسات و ساختمانهای موقت، وسايل
ماده14: برآورد هزينه اجرای كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايی پيمان، ضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيمان، متوسط كاركرد فرضی ماهانه
ماده 15: روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها
ماده 16: تأييدات پيمانكار
ماده 17: كاركنان
ماده 18:مسئوليت حسن اجرای كار، برنامه كار، گزارش پيشرفت كار، هماهنگی با پيمانكاران ديگر، رئيس كارگاه
ماده 19:كنترل نقاط نشانه، پياده كردن نقشه ها، اندازه گيريها
ماده 20: تجهيز كارگاه، تدارک مصالح، تجهيزات و ماشين آلات
ماده 21: حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبتهای لازم
ماده 22: ترتيب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستوركارها
ماده 23: حفاظت تأسيسات زيربنايی و تغيير وضع آنها
ماده 24: واگذاری، پيمانكاران جزء
ماده 25: اجرای كار در شب
ماده 26: آثار تاريخی و اشيای عتيقه
ماده 27: اقامتگاه قانونی
ماده 28: تحويل كارگاه
ماده 29: تغيير مقادير كار، قيمتهای جديد، تعديل نرخ پيمان
ماده 30: تغيير مدت پيمان
ماده 31: مديريت اجرا
ماده 32: نظارت بر اجرای كار
ماده 33: مهندس ناظر
ماده 34: تضمين انجام تعهدات
ماده 35: تضمين حسن انجام كار
ماده 36: پيش پرداخت
ماده 37: پرداختها
ماده 38: پرداختهای ارزی
ماده 39: تحويل موقت
ماده 40: صورت وضعيت قطعی
ماده41: تحويل قطعی
ماده 42: مسئوليتهای دوره تضمين
ماده 43: بروز حوادث قهری
ماده44: ممنوعيت قانونی
ماده 45: حقوق انحصاری ثبت شده
ماده46: موارد فسخ پيمان
ماده47: اقدامات فسخ پيمان
ماده48: خاتمه پيمان
ماده 49: تعليق
ماده 50: هزينه تسريع كار، خسارت تأخير كار
ماده51: صورتحساب نهايی
ماده 52: تسويه حساب
ماده 53: حل اختلاف
ماده 54: قوانين و مقررات حاكم بر پيمان

 

 

دانلود پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

صفحات: 81 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX – قابل ویرایش

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo