معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

 

 

فهرست پاورپوینت:

ماده ۱: پیمان
ماده ۲: موافقتنامه
ماده۳: شرایط عمومی
ماده ۴: شرایط خصوصی
ماده ۵: برنامه زمانی اجرای کار
ماده ۶: کارفرما
ماده ۷: پیمانکار
ماده ۸: مدیر طرح
ماده ۹: مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده ۱۰: رئیس کارگاه
ماده۱۱: پیمانکار جزء
ماده۱۲: کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه
ماده۱۳: مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پایکار، ماشین-آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمانهای موقت، وسایل
ماده۱۴: برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه
ماده ۱۵: روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها
ماده ۱۶: تأییدات پیمانکار
ماده ۱۷: کارکنان
ماده ۱۸:مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
ماده ۱۹:کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها
ماده ۲۰: تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
ماده ۲۱: حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهای لازم
ماده ۲۲: ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستورکارها
ماده ۲۳: حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها
ماده ۲۴: واگذاری، پیمانکاران جزء
ماده ۲۵: اجرای کار در شب
ماده ۲۶: آثار تاریخی و اشیای عتیقه
ماده ۲۷: اقامتگاه قانونی
ماده ۲۸: تحویل کارگاه
ماده ۲۹: تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان
ماده ۳۰: تغییر مدت پیمان
ماده ۳۱: مدیریت اجرا
ماده ۳۲: نظارت بر اجرای کار
ماده ۳۳: مهندس ناظر
ماده ۳۴: تضمین انجام تعهدات
ماده ۳۵: تضمین حسن انجام کار
ماده ۳۶: پیش پرداخت
ماده ۳۷: پرداختها
ماده ۳۸: پرداختهای ارزی
ماده ۳۹: تحویل موقت
ماده ۴۰: صورت وضعیت قطعی
ماده۴۱: تحویل قطعی
ماده ۴۲: مسئولیتهای دوره تضمین
ماده ۴۳: بروز حوادث قهری
ماده۴۴: ممنوعیت قانونی
ماده ۴۵: حقوق انحصاری ثبت شده
ماده۴۶: موارد فسخ پیمان
ماده۴۷: اقدامات فسخ پیمان
ماده۴۸: خاتمه پیمان
ماده ۴۹: تعلیق
ماده ۵۰: هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
ماده۵۱: صورتحساب نهایی
ماده ۵۲: تسویه حساب
ماده ۵۳: حل اختلاف
ماده ۵۴: قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

 

 

دانلود پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان

صفحات: ۸۱ اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX – قابل ویرایش

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Twitter Facebook Google Buzz Digg yahoo Technorati