معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پاورپوینت تحليل يک ويلای مسكونی به سبک انرژی

پاورپوینت تحليل يک ويلای مسكونی به سبک انرژی

پاورپوینت تحليل يک ويلای مسكونی به سبک انرژی

 

پاورپوینت تحليل يک ويلای مسكونی به سبک انرژی

 

فهرست پاورپوینت:

 

پرسپكتيو خارجي حجم (ضلع شمالي و غربي)
پرسپكتيو خارجي حجم (ضلع جنوبي و شرقي)
نماي جنوبي
نماي غربي
نماي شرقي
نماي شمالي
مقطع
سايه اندازي فضاي داخلي
حداقل بازشو در جبهه شمالي بنا
مشخصات احجام
مشخصات شهر تبريز
ميانگين دماي بادهاي غالب هفتگي تبريز
بادهاي غالب سالانه تبريز – ميانگين زطوبت نسبي
بادهاي غالب سالانه تبريز – ميانگين سرعت باد
محدوده آسايش در 21 ‍‍ژوئن (انقلاب تابستاني)
محدوده آسايش در 21 دسامبر (انقلاب زمستاني)
دياگرام مسير حركت روزانه خورشيد – پلان
دياگرام مسير حركت روزانه خورشيد – نما
دياگرام مسير حركت سالانه خورشيد – پلان
دياگرام مسير حركت سالانه خورشيد – پرسپكتيو
طيف سايه ها
نمودار بادهاي غالب سالانه تبريز
نمودار بادهاي غالب تبريز – ميانگين دماي بادها
نمودار بادهاي غالب تبريز – ميانگين رطوبت نسبي
نمودار بادهاي غالب تبريز – ميانگين بارش
Hourly temperature profile نمودار
نمودار دمایی مربوط به انقلاب زمستاني (21 دسامبر)
تحلیل نمودار سردترین روز سال
نمودار مربوط به انقلاب تابستاني (21 ژوئن)
تحلیل نمودار
توزيع دماي سالانه
میزان جذب در سردترین روز سال
تحلیل نمودار
جذب گرما در ساعت
میزان جذب از طریق هدایت و خورشیدی
تحلیل نمودار
جذب غیر مستقیم انرژی خورشیدی
جذب مستقیم انرژی
جذب از طريق تهویه
جذب ايستا
تحلیل نمودار
میزان هماهنگی با سیستم ایستا
تحلیل نمودار
Temp / Gains comparison – Total Gains نمودار
Temp / Gains comparison – Total Gains نمودار
Monthly Degree Days – Indirect Solar Gains نمودار
Monthly Degree Days a– Direct Solar Gains نمودار
Monthly Degree Days – Ventilation Gains نمودار
Monthly Degree Days – Internal Gains نمودار
Monthly Degree Days – Inter-Zonal Gains نمودار

 

 

دانلود پاورپوینت پاورپوینت تحليل يک ويلای مسكونی به سبک انرژی

صفحات: 73 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت – PPTX

 

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo