معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

طراحی هتل ها و روند توسعه آن

طراحی هتل ها و روند توسعه آن

 

 

 

هتل خانه ای برای چند روز است. منزلي كه زماني كوتاه در آن بيتوته مي كنيم. آيا هتل آرامش و امنيت خانه را براي ما فراهم مي كند؟ آيا حس آشناي خانه را دارد و تمامي حس تعلقي را كه در طول ساليان دراز به خانه پيدا كرده ايم، يكجا و بي واسطه به ما عرضه مي كند؟

وظيفه‌ي هتل چيز ديگري است و كسي در هتل، خانه را باز نمي يابد. مسلماً هيچ مسافري در طي سفر خويش اقامت در يك منزل را به هتلي در همان شهر ترجيح نمي دهد. خانه مكاني ساكن، اما هتل فضائي سيال و شناور است كه حسي از تعليق را به جاي تعلق و احساس گمنامي را به جاي آشنائي مي نشاند. خانه حكايت ابديت و هتل آني و زودگذر است. در نهايت خانه معناي ثبات و هتل اهميت سفر را باز مي نماياند.

هتل پيش از اينكه هتل باشد يك عنصر شهري است و هيچ شهري بدون داشتن دست كم يك هتل يا حتي يك مسافرخانه‌ي بسيار كوچك هم كه شده كامل نيست. از اين زاويه هتل يك نماد شهري بوده و يا مي تواند باشد و بايستي به عنوان سمبلي از هويت شهر عمل كند.

از آنجايي كه هتل تنها بنايي از شهر است كه مسافرين غريبه حق استفاده و بهره برداري از آن را به طور رسمي دارند، قادر است هويت جمعي شهر را در يك جا گرد آورده و آن را عرضه كند. از طرفي هتل با واژه سفر همراه است. مسافري كه به شهر مي آيد يا از آن گذر مي كند نياز به محلي براي اقامت خويش دارد. هتل بايد قابليت اين را داشته باشد كه مسافر را در خود بپذيرد. اتاقهاي خالي هتل در انتظار ميهمان هايي هستند كه چون سايه مي آيند و مي روند. هتل نه مقصد است و نه مبدا، نه آغاز و نه پايان كه يك وقفه زماني و مكاني در طول مسير سفر است. ورود، خروج و تمام مشخصات فردي مسافر ثبت مي شود اما وي همچنان ناشناس باقي مي ماند. برخلاف انتظار،‌ اين گمنامي دلپذير است. اين جا فضاي برخورد نيست. خلائي در گذر زمان است كه ما را در افكار و انديشه هاي خويش رها مي سازد. به داستان يا خوابي مي ماند كه در آن زمان فشرده شده و مسيري دراز را در زماني كوتاه سپري مي كنيم.

امروزه اصول طراحی هتل ها و روند توسعه آن غالباً از دست معماران خارج شده است. نه اينكه معماران آن را طراحي نمي كنند بلكه خواسته هاي كارفرما و ذهنيت كاذبي كه از هتل ايجاد شده به شدت تعيين كننده است…

 

فهرست مقاله:

فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتل ها و روند توسعه آن

1-1  بیتوته كوتاه جهان و میهمان سرا

1-2  جهانگردی

1-2-1  آغاز سخن

1-2-2  صنعت جهانگردی

1-2-3  صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

1-3  دسته بندی هتلها

1-3-1  هتلها

1-3-2  محدوده هتل

1-3-3  انواع هتل

الف. هتلهای مركز شهر

ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران

پ. هتلهای فرودگاه

ت. هتلهای تفریحی و توریستی

ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترك

1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف كیفیت خدماتی در هتلها

1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران

فصل دوم: كاروانسراها

2-1  مقدمه: كاروانسراهای ایرانی

2-2  كاروانسراها و فضاهای وابسته به راه

2-2-1  ساباط

2-2-2  رباط

2-2-3  كاربات

2-2-4  كاروانسرا

2-2-5  خان

2-2-6  آب انبار

2-2-7  حوض، بركه، پایاب، چاه

2-3  مهمانخانه و دسكره

2-4  طرح رباط و كاروانسرا

2-5  انواع كاروانسراها

2-6  نمونه هایی از كاروانسراهای ایرانی

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)

3-1  گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری

3-1-1  نقش نمادگرایی در هتلهای لوكس

3-1-2  همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح

3-1-3  بهره گیری از فناوری

3-2  هتل شرایتون

3-3  هتل برج العرب

3-4  هتل لاله

3-5  دیگر نمونه های موجود

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شكل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان

4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند

4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی در دنیا

4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند

4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند

4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند

4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند

4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21

4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران

4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران

4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40

4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسكونی

4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50

4-4-5 حركت جدید دراحداث ساختمانهای بلند

4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی

4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70

4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان

5-1-1 وجه تسمیه

5-1-2 جغرافیای خراسان

الف. دوران قبل از اسلام

ب. دوران اسلامی

ج. دوران قاجاریه

د. دوران كنونی

5-1-3  جمعیت استان

5-1-4  وضعیت اقلیمی

5-2  مشهد

5-2-1  وجه تسمیه

5-2-2  وضعیت ساكنان

الف. زبان گویش

ب. مذهب

ج. معیشت

5-2-3  مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)

5-2-4  اوضاع طبیعی

5-2-4-1  زلزله

5-2-4-2  زمین شناسی

5-2-4-3  وضعیت اقلیمی

الف. دما و رطوبت هوا

ب. وزش باد

ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز

د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز

5-2-4-4  شبكه ارتباطی

5-2-5  مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)

5-2-5-1  چگونگی توسعه آینده مشهد

5-2-5-2  چشم انداز آینده

5-2-5-3  مساحت و جمعیت

5-2-5-4  تراكم

الف. تراكم جمعیت

ب. تراكم ساختمان

5-2-6 معماری

5-2-6-1  معماری سنتی

5-2-6-2  عناصر شاخص معماری

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنمای طراحی

6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات

6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امكان‌سنجی پروژه

6-1-2 تعریف پروژه

6-1-3 برنامه تخصیص فضا

6-1-4 شرح فعالیت‌ها

6-1-5 آماده نمودن بودجه پروژه

6-2 ضوابط و استانداردهای هتل

6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری

فصل هفتم: مطالعه سایت (كوه سنگی)

7-1 پارك ملی كوه سنگی

7-2 موقعیت شهری

7-3 بررسی كالبدی

7-3-1 محدوده كوه سنگی و همسایگی آن

7-3-2 شبكه ارتباطی پیرامون طرح

7-3-3 كاربریهای پیرامون محوطه كوه سنگی

7-3-4 توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین

7-3-5 تأسیسات زیربنایی مكانیكی

7-3-6 امكانات و محدودیتها

7-3-7 بررسی طرح‌های بالاسر

الف- طرح تفضیلی

ب- طرح جامع

7-3-8 اصول و مبانی طراحی پارك كوه‌سنگی

7-3-8-1 مقدمه

7-3-8-2 مبنای طراحی پارك

7-3-8-3 مبنای معماری فضای سبز

7-3-9 تجزیه و تحلیل پارك

الف- مقیاس

ب- روحیه

ج- هماهنگی

د- ارتباطی

7-3-10 روش ساخت پارك

الف- معابر پیاده

ب- معابر سواره

ج- آب‌نماها

فصل هشتم: سایت آنالیز

8-1 مقدمه

8-2 اهداف كلان طراحی

8-2-1 اهداف طراحی

8-3 عوامل مؤثر در شكل‌گیری طرح

8-4 سایت

فصل نهم: معرفی طرح

9-1 توجیه و علل انتخاب طرح

9-2 مشخصات عملكردی

9-2-1 فهرست عملكردی

9-3 معرفی طرح

9-3-1 طبقات اتاق خواب

9-3-2 ارتباطات عمودی

9-3-3 فضاهای عمومی

الف- لابی و سرسرای ورودی

ب- فضاهای اداری

پ- نمازخانه

ت- فضاهای تجاری

ث- رستوران

ج- رستوران چشم‌انداز

چ- استخر

خ- سالن اجتماعات

د- پاركینگ

9-3-4 فضاهای خدماتی

9-4 خصوصیات ساز‌ه‌ای

9-5 تأسیسات

الف- سیستم سرمایش و گرمایش

ب- سیستم فاضلاب

9-6 آكوستیک

 

صفحات: 183 صفحه

فرمت فایل: ورد – word – Doc – (قابل ویرایش)

حجم فایل: 6.5 مگابایت

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

مطالعات طراحی هتل، اصول طراحی هتل، روند طراحی هتل، رساله طراحی هتل، پایان نامه طراحی هتل، مقاله طراحی هتل، طراحی هتل ها و روند توسعه آن

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *