معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران با تاکید بر موسیقی کلاسیک و روانشناسی محيط

 

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

این رساله مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده است و مناسب رساله و مطالعات کارشناسی ارشد معماری است.

در هنر همواره رابطه‌ای عمیق میان موسیقی و معماری وجود داشته است. اما مدرنتیه باعت ایجاد تغییرات جدی در نوع ارتباط این دو حوزه شد. در دوران پیش از مدرن، یک مفهوم مشخص و واحد(مانند انسان، پویایی، تزئینات و…)وجود داشته است که منبع الهام هنرمند می‌شده است. در دوران پس از مدرن در این ساختار تغییراتی ایجاد شد به طوری که امروز، عدم وجود یک محوریت مشخص، وجود مفاهیم متعدد و تعدد پیام‌ها در این حوزه مشهود است.

معماری و موسيقي به عنوان تجلي بخش‌هايي از روحِ آدمي، دارای جلوه‌هاي مشابهی هستند. هر چند موسيقي با شنوايي و معماري با بينايي بيشتر نمود مي‌يابد ولي هر دو هنر از وجوه مشابه فراواني بهره برده‌اند. امروزه دیدگاه‌های نوینی در تفسیر پدیده‌های هنری وجود دارد که میان دنیای عینی و ذهنی خط و مرز قطعی نمی‌کشد و کمیت‌ها را بدون کیفیت‌ها در نظر نمی‌گیرد. با استفاده از این نگرش، معماری و موسیقی از لحاظ خاستگاه‌های اولیه، بنیان‌های نظری، مفاهیم و… دارای مشابهت های بسیاری هستند.

هدف این پژوهش بازشناسی ارتباط موسیقی و معماری در دوره‌های مختلف و استخراج الگوهای کالبدی قابل استفاده در معماری امروز است. دستیابی به این هدف با شناساییِ وجوه تشابه معماری و موسیقی در مبانی نظری، سپس تحلیل این وجوه در هنر کلاسیک با مطالعه‌ای تاریخی صورت گرفته است. در این رساله خلق فضای معمارانه با شناسایی خصوصیات مختلف و محورهای اساسی موسیقی و معماری کلاسیک همچون انسان و درک او از فضا، القای پویایی در فضا، استفاده از الگوهای کهن و بیان احساسات صورت گرفته است. در تبلور ایده‌های معماری می‌توان شاهد جنبه‌های عملی مفاهمه میان موسیقی و معماری بود. در این طرح تلاش شده تا فضاهای اصلی و جانبی معماری علیرغم تمایز فرمی در کلیتی یکپارچه، انگاره‌ای معمارانه از مفاهیم مورد مطالعه ارائه دهند.

فهرست رساله: رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

فصل1: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت موضوع
1-4- روش پژوهش و کلیات طراحی
1-5- اهداف پژوهش
1-6- پیشینه پژوهش

فصل2: مبـانی نظـری

2-1- مقدمه
2-2- چیستی موسیقی
2-2-1- انواع موسیقی
2-2-2- واژه موسیقی
2-3- مشخصه های صوت از نظر موسیقیایی
2-3-1- الفبای موسیقی
2-3-2- اصول موسیقی
2-3-2-1- ملودی
2-3-2-2- ریتم
2-3-2-3- هارمونی
2-4- مفاهیم عمومی موسیقی
2-5- موسیقی ایرانی
2-5-1- تاریخ موسیقی ایران
2-6- موسیقی و رفتار
2-6-1- روانشناسی موسیقی
2-6-2- موسیقی درمانی
2-6-3- جامعه شناسی موسیقی
2-7- رفتارشناسی و روانشناسی محیطی
2-7-1- تاریخچه اجمالی رفتارشناسی
2-7-2- روابط میان رفتار انسانی و محیط ساخته شده
2-7-2- 1- رویکرد جبری
2-7-2- 2- رویکرد امکان‌گرا
2-7-2- 3- رویکرد احتمال‌گرا
2-8- ارتباط دوسویه موسیقی و معماری
2-8-1- مفاهیم مشترک موسیقی و معماری
2-9- پیوند میان فضای موسیقی و معماری غرب
2-9-1- مفهوم “فضای معماری” در دوران پیش از مدرن و پس از مدرن
2-9-1-1- تعریف “فضای معماری”
2-9-1-2- سیر تحول مفهوم “فضای معماری” از پیش از مدرن تا پس از مدرن
2-9-2- مفهوم “فضای موسیقی” در دوران پیش از مدرن و پساز مدرن
2-9-2-1- تعریف “فضای موسیقی”
2-9-2-2- سیر تحول مفهوم “فضای موسیقی” از پیش از مدرن تا پس از مدرن
2-9-3- رابطۀ فضای موسیقی و معماری در غرب
2-9-4- دلایل ایجاد تغییر در ساختار مفهوم مشترک فضای موسیقی و معماری در دوران پس از مدرن
2-10- جمع بندی

فصل3: تحلیل آثار موسیقی و الگوهای معماری

3-1- مقدمه
3-2 تحلیل پنج اثر موسیقیِ برنامهای با موضوع معماری
3-2-1- پیش‌درآمد
3-2-2- خرابه های آتن، اثر لودويک وان بتهوون
3-2-3- سوئيت مناظر قفقاز (توصيف مسجد قفقازی)ف اثرايوليتف ايوانف
3-2-4- شبی در با غهای اسپانيا اثر مانوئل دفايا
3-2-5- پرده‌های نگارخانه (بخش پايانی: تابلوی دروازه كيف) اثر موسورگسكی
3-3- بررسی نمونه‌های مشابه معماری
3-3-1- خانه موسیقی Casa da Mu’sica – پورتو، پرتغال
3-3-2- سالن کنسرت والت دیسنی
3-3-3- سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
3-3-4- خانه اپرای اسلو، نروژ
3-3-5- موزه آلات موسيقي، فونيكس- ايالت متحده امريكا
3-3-6- موزه تجربه موسيقي سياتل، كاليفرنيا
3-3-7- مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان

فصل4: استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی
4-1- مقدمه
4-2- استاندارها و ضوابط طراحی معماری
4-2-1- سالن نمایش واجتماعات
4-2-1-1- سالن تماشا – سقفها
4-2-1-2- سطح سالن نمايش
4-2-1-3- ميزان سطح لازم در قسمت هاي مختلف يك سالن اجتماع و نمایش (سرانه)
4-2-1-4- حجم و شکل سالن نمايش
4-2-1-5- زواياي مطلوب براي سالن نمايش
4-2-1-6- شيب سالن
4-2-1-7- صندلی
4-2-1-8- ورودی و خروجی
4-2-1-9- وروديهاي سالن نمايش
4-2-1-10- خروجيهاي سالن نمايش
4-2-1-11- خروجي اضطراری
4-2-1-12- راهرو ها سالن نمايش
4-2-1-13- پيش ورودی و ورودی
4-2-1-14- سالن انتظار
4-2-1-15- فضاهای خدماتی پشت سن
4-2-1-16- رختكن‌ها و انبار
4-2-2- سالن كنفرانس
4-2-2-1- فضاها و عناصر ارتباطي
4-2-3- كتابخانه
4-2-3-1- قفسه هاي كتاب
4-2-4- فضای مطالعه
4-2-5- فضای كار اداری
4-2-6- سرويس‌هاي بهداشتي
4-2-7- پله
4-2-8- سالن نمايشگاه
4-2-9- عرصه نگهداری و مرمت
4-2-10- فضاهای آموزشی
4-2-10- 1- كلاسهای درس
4-2-11- اتاق های انفرادی
4-2-12- پــاركينگ ها
4-2-13- استوديوی ضبط
4-2-13-1- كنترل نور و صدا
4-3- برنامه‌ریزی فیزیکی طرح
4-3-1- فضاهای اداری، آموزشی
4-3-2- فضاهای فنی و پشتیبانی
4-3-2- فضاهای عمومی

فصل5: سازه، مصالح و تاسیسات

5-1- مقدمه
5-2- مطالعات سازه
5-2-1- هزينه ساختمان
5-2-2- رفتار سازه‌اي
5-2-3- سازگاری با طبیعت
5-2-4- نوع مصالح
5-2-5- زیبایی سازه‌ای
5-2-6- تکنیک‌‌ها‌ی اجرایی و تجربیات ساخت
5-3- انواع سیستم‌‌ها‌ی ساختمانی
5-3-1- سازه فضاكار
5-3-1-1- سازه‌‌ها‌‌ی فضا كار شبکه ا‌ی
5-3-1-2- چليکها‌
5-3-1-3- گنبد‌ها‌
5-3-2- سیستم سازه با عملکرد برداری
5-3-3- سازه‌های بتنی پیش تنیده
5-3-3- 1- روش‌های پیش تنیدگی
5-3-4- سازه‌های کوبیاکس
5-3-4-1- الزامات طراحی و اجرا برای سیستم سقف کوبیاکس
5-4- مصالح
5-4-1- پوشانه‌‌ها‌
5-4-1-1- پوشانه‌‌ها‌‌ی فلزي
5-4-1-2- پوشانه‌‌ها‌ی شفاف
5-4-1-3- پوشانه‌‌ها‌ی پاشامی
5-4-1-4- پوشانه‌‌ها‌ی سياه
5-4-1-5- پوشانه كف
5-5- سیستم‌‌ها‌ی تاسیسات مکانیکی
5-5-1- سيستم تأسيسات حرارتی و تهويه
5-5-2- الزامات گرمـــايشي
5-5-2- 1- كمينه كردن تبادل گرما
5-5-2-2- دمـــا
5-5-3- سيستم‌‌ها‌‌ي توزيع گـرما
5-5-4- تهــويه
5-5-4-1- شرايط تهويه
5-5-4-2- احســاس عدم آســايش
5-5-4-3- ميــزان تهويه
5-5-4-4- سيستم‌‌ها‌‌ي تهـــويه
5-6- سيستم تأسيسات الکتریکی
5-6-1- تعيين ميزان مصرف
5-6-2- تأمين نيرو
5-7- سيستم روشنــايي
5-7-1- روشنـــايي عمومي
5-7-2- روشــنايي مناطق فرعي
5-8- سيستم‌‌ها‌‌ي ويــژه
5-8-1- پخش تلويزيوني
5-8-2- سيستم اعلام حريق
5-8-3- سيستم پخش صــدا
5-8-4- سيستم تلفن
5-8-5- سيستم اينتركام
5-8-6- سيستم اتصال زمين حفاظتي
5-9- سيستم‌‌ها‌‌ي صوتی و آکوستیک
5-9-1- سالن‌‌ها‌ی کنسرت و اجرای موسیقی
5-9-2- کاربری‌‌ها‌ی عمومی
5-9-3- نويز‌ها‌ي محيط‌‌ها‌ي بيروني
5-9-4- استودیو‌ها‌ی ضبط صدا
5-9-5- سیستم‌‌ها‌‌‌ی صوتی

فصل6: معرفی سایت پروژه

6-1- مقدمه
6-2- محدوده طراحی
6-2-1- ویژگیهای اقلیمی تهران
6-2-1-1- درجه حرارت
6-2-1-2- رطوبت و بارندگی
6-2-1-3- باد
6-2-1-4- پوشش گیاهی
6-2-1-5- وضعیت قرار گیری و مصالح ساختمان
6-2-2- اراضی عباس‌آباد (محدده سایت طراحی)
6-2-2-1- معرفی سایت و دلایل انتخاب آن
6-2-2-2- ویژگیهای نمادین و توان نمادین اراضی عباس آباد
6-2-2-3- موقعیت سایت و همجواری‌ها
6-2-2-4- هندسه سایت
6-2-2-5- ارتباطات و دسترسی‌ها
6-2-2-6- موقعیت سایت در طرح‌های توسعه شهری
6-3-ضوابط و مقررات اجرائی طرح جامع اراضی عباس آباد
6-3-1- ضوابط مربوط به احداث ساختمان
6-3-2- ضوابط مربوط به دسترسی های مجاز کاربریهای مختلف
6-3-3- ضوابط مربوط به پارکینگ
6-3-4- ضوابط مربوط به احداث بالکن، نورگیرها و بازشوها
6-3-5- ضوابط مربوط به بهسازی سیمای شهری
6-3-6- ضوابط متفرقه
منابع

فهرست جداول

« فضاي موسيقي و معماري » 1- بررسي تطبيقي رابطة مفهومي
1- تعداد صندليها نسبت به تعداد رديفها در سالنهاي نمايش
2- دربهاي سالنهاي نمايش
3- سطح ورودي نسبت به سطح سالن
4- تعداد سرويسهاي بهداشتي نسبت به جمعيت
5- برنامه فيزيكي فضاهاي اداري
6- برنامه فيزيكي فضاهاي آموزشي
7- برنامه فيزيكي فضاهاي فني و پشتيباني
8- برنامه فيزيكي فضاهاي رسنوران و كافه
9- برنامه فيزيكي فضاي آمفي تئاتر
10 – برنامه فيزيكي فضاي موزه و كتابخانه
11 – برنامه فيزيكي فضاي ورودي

فهرست تصاوير

1- ريتوني كه نمايشگر صحنه قرباني كردن است
2- ورودي مسجد جامع يزد
3- شكلگيري نقشهاي متنوعي از ماسهها توسط نوسانهاي حاصل از ارتعاشات ويولن
4- استفاده از يك نرم افزار پارامتريكي شامل اعداد و نسبتها
5- دياگرامهاي قوسي ترسيم شده توسط مارتين واتنبرگ پژوهشگر معاصر
6- استفاده از فرم بيضي در طراحي ميدان كليساي سن پيترو
7- نماي موجدار كليساي سان كارلو آ له كواتر و فونتانه
8- نقاشي ترسيم شده توسط موريس اشر با عنوان « نسبيت »
9- پايانه دريايي يوكوهاما، طراحي شده توسط فرشيد موسوي
1- معبد پارتنون در ميان خرابههاي آتن
2- نت بخش آغازين ويرانه هاي آتن، اثر بتهوون
3- مسجد عباس ميرزا جامي، شهر ايروان
4- طرح قديمي از كاخ الحمراء
5- نقاشي هارتمن از دروازه بزرگ شهر كيف
6- آكوردهاي سنگين و كوبنده در بخش نخستين “دروازه شهر كيف”
6- اركستراسيون ديگري از قطعه دروازه كيف
7- موقعيت خانه موسيقي پورتو در شهر
8- ورودي اصلي خانه موسيقي پورتو
9- ورودي اصلي خانه موسيقي پورتو
10 – تالار اصلي كنسرت خانه موسيقي پورتو
11 – نماي بام خانه موسيقي پورتو
12 – كانسپت شكلگيري حجم خانه موسيقي پورتو
13 – پلان خانه موسيقي پورتو
14 – برش شرقي-غربي خانه موسيقي پورتو
15 – سالن كنسرت والت ديسني
16 – ورودي اصلي سالن كنسرت والت ديسني
17 – فضاي داخل سالن كنسرت والت ديزي
18 – نمايش گرافيكي سالن كنسرت والت ديزني
19 – نماي سالن كنسرت والت ديزي
20 – سالن كنسرت والت ديزي در حين ساخت در سال 2001
21 – سالن كنسرت والت ديزي در حين ساخت در سال 2002
22 – انعكاس نامناسب نماي فلزي تالار كنسرت والت ديسنی
24 – نماي خارجي سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
25 – نماي خارجي سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
26 – سايت پلان سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
27 – پلان سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
28 – پلان سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
29 – مقطع سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
30 – نماي داخلي سالن كنسرت فيلارمونيك برلين
31 – خانه اپراي اسلو
32 – خانه اپراي اسلو
33 – خانه اپراي اسلو
34 – نماي داخلي خانه اپراي اسلو
35 – نماي داخلي خانه اپراي اسلو
36 – پلان خانه اپراي اسلو
37 – نماي داخلي خانه اپراي اسلو
38 – نماي خارجي موزه آلات موسيقي
39 – نماي حياط ورودي موزه آلات موسيقي
40 – نماي خارجي موزه آلات موسيقي
41 – نماي دخلي سالن تئاتر موزه آلات موسيقي
42 – نماي داخلي موزه آلات موسيقي
43 – نماي رستوران موزه آلات موسيقي
44 – نماي داخلي موزه آلات موسيقي
45 – پلان موزه آلات موسيقي
46 – نماي خارجي
47 – نماي خارجي
48 – نماي خارجي
49 – نماي خارجي
50 – نماي خارجي مركز اقتدار براي هنرهاي نمايشي، دانشگاه ميشيگان
51 – پلان مركز اقتدار براي هنرهاي نمايشي، دانشگاه ميشيگان
52 – برش مركز اقتدار براي هنرهاي نمايشي، دانشگاه ميشيگان
53 – نماي داخلي مركز اقتدار براي هنرهاي نمايشي، دانشگاه ميشيگان

1- نمودار شكل سقف و انعكاس صدا
2- نسبت قسمت مخصوص تماشاگران
3- عرض قسمت تماشاگران
4- صحنه نمودار ميدان ديد و نسبت هاي قوس جلو
5- منحني محل چيدن صندلي
6- نوع و چيدمان صندلي
7- قفسه چهار طبقه براي كودكان و بزرگسالان
8- قفسه 5 طبقه
9- نمونه قفسه هاي 4 و 5 طبقه
10 – فاصله و ابعاد ميان قفسه ها
11 – حداقل فضا بين ميزها
12 – حداقل فضا بين ميزها در غرفه مطالعه انفرادي
13 – فاصله بين ميزها وقتي كتاب از ميان ايشان حمل ميشود
14 – فضا براي يك كار فردي
15 – حداقل فضا براي يك كار فردي
1- تصوير انواع سيستمهاي سازهاي
2- مصالح چوبي در سازه فضا كار
3- مصالح فولادي در سازه فضا كار
4- نمونه سازه فضل كار، اجرا شده توسط شركت انگار سازه
5- نمونه هايي از الگوي شبكه هاي دو گانه
6- نمونه اجرا شده از سازه فضا كار دوگانه
7- نمونه هايي از الگوي چليك در سازه فضاكار
8- نمونه اي از چليك اجرا شده در سازه فضاكار
9- نمونه هايي از الگوي گنبد در سازه فضاكار
10 – لنگرگاه كابل چند رشتهاي
11 – سقف ساختمانهاي پسكشيده به روش
12 – برش از يك سقف كوبياكس
13 – قالب بندي سقف
14 – جراي شبكه آرماتور پائيني
15 – جايگذاري گوي هاي كوبياكس
16 – اجراي شبكه آرماتور بالائي
17 – بتن ريزي و ويبره
18 – بتن ريزي و ويبره
19 – جزئيات اجرايي پوشانه فلزي (ديانت، 1386 :76 )
20 – نمونه پوشانه شفاف
21 – نمونه پوشانه پاشامي
22 – نمونه پوشانههاي اجرا شده بر روي سازههاي فضا كار
23 – ورود هوا از سمت بالا
24 – ورود هوا از سمت بالا در دو اندازه
25 – ورود هوا از سمت پايين و برگشت از بالا
26 – گردش هوا در بخش تماشاچيان
27 – نمودار گردشي اعلام حريق
1- نقشة موقعيت منطقة مورد مطالعه
2- نقشه طرح پيشنهادي توسعه محدوده طراحي
3- محدوده قرارگيري سايت در اراضي عباس آباد
4- تصوير هوايي سايت
5- همجورايهاي سايت پروژه
6- ارتباطات و دسترسيهاي سايت
7- محدوده طرح ساماندهي اراضي فوقاني تونل رسالت

فهرست نقشه ها

1- وضعيت باد در محدوده طراحي
2- طرح تجديد نظر در برنامه توسعه اراضي عباس آباد
3- هندسه و ابعاد سايت
4- نقشه طرح ساماندهي اراضي فوقاني تونل رسالت

 

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

صفحات: 223 صفحه

فرمت فایل: ورد – word- Doc – قابل ویرایش

 

متاسفانه این فایل حذف شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *