معمارسرا

دانلود پروژه معماری ، نقشه های معماری ، پاورپوینت معماری

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران با تاکید بر موسیقی کلاسیک و روانشناسی محیط

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

این رساله مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده است و مناسب رساله و مطالعات کارشناسی ارشد معماری می باشد.

در هنر همواره رابطه‌ای عمیق میان موسیقی و معماری وجود داشته است. اما مدرنتیه باعت ایجاد تغییرات جدی در نوع ارتباط این دو حوزه شد. در دوران پیش از مدرن، یک مفهوم مشخص و واحد(مانند انسان، پویایی، تزئینات و…)وجود داشته است که منبع الهام هنرمند می‌شده است. در دوران پس از مدرن در این ساختار تغییراتی ایجاد شد به طوری که امروز، عدم وجود یک محوریت مشخص، وجود مفاهیم متعدد و تعدد پیام‌ها در این حوزه مشهود است.

معماری و موسیقی به عنوان تجلی بخش‌هایی از روحِ آدمی، دارای جلوه‌های مشابهی هستند. هر چند موسیقی با شنوایی و معماری با بینایی بیشتر نمود می‌یابد ولی هر دو هنر از وجوه مشابه فراوانی بهره برده‌اند. امروزه دیدگاه‌های نوینی در تفسیر پدیده‌های هنری وجود دارد که میان دنیای عینی و ذهنی خط و مرز قطعی نمی‌کشد و کمیت‌ها را بدون کیفیت‌ها در نظر نمی‌گیرد. با استفاده از این نگرش، معماری و موسیقی از لحاظ خاستگاه‌های اولیه، بنیان‌های نظری، مفاهیم و… دارای مشابهت های بسیاری هستند.

هدف این پژوهش بازشناسی ارتباط موسیقی و معماری در دوره‌های مختلف و استخراج الگوهای کالبدیِ قابل استفاده در معماری امروز است. دستیابی به این هدف با شناساییِ وجوه تشابه معماری و موسیقی در مبانی نظری، سپس تحلیل این وجوه در هنر کلاسیک با مطالعه‌ای تاریخی صورت گرفته است. در این رساله خلق فضای معمارانه با شناسایی خصوصیات مختلف و محورهای اساسی موسیقی و معماری کلاسیک همچون انسان و درک او از فضا، القای پویایی در فضا، استفاده از الگوهای کهن و بیان احساسات صورت گرفته است. در تبلور ایده‌های معماری می‌توان شاهد جنبه‌های عملی مفاهمه میان موسیقی و معماری بود. در این طرح تلاش شده تا فضاهای اصلی و جانبی معماری علیرغم تمایز فرمی در کلیتی یکپارچه، انگاره‌ای معمارانه از مفاهیم مورد مطالعه ارائه دهند.

فهرست رساله :

فصل۱: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت موضوع
۱-۴- روش پژوهش و کلیات طراحی
۱-۵- اهداف پژوهش
۱-۶- پیشینه پژوهش

فصل۲: مبـانی نظـری

۲-۱- مقدمه
۲-۲- چیستی موسیقی
۲-۲-۱- انواع موسیقی
۲-۲-۲- واژه موسیقی
۲-۳- مشخصههای صوت از نظر موسیقیایی
۲-۳-۱- الفبای موسیقی
۲-۳-۲- اصول موسیقی
۲-۳-۲-۱- ملودی
۲-۳-۲-۲- ریتم
۲-۳-۲-۳- هارمونی
۲-۴- مفاهیم عمومی موسیقی
۲-۵- موسیقی ایرانی
۲-۵-۱- تاریخ موسیقی ایران
۲-۶- موسیقی و رفتار
۲-۶-۱- روانشناسی موسیقی
۲-۶-۲- موسیقی درمانی
۲-۶-۳- جامعه شناسی موسیقی
۲-۷- رفتارشناسی و روانشناسی محیطی
۲-۷-۱- تاریخچه اجمالی رفتارشناسی
۲-۷-۲- روابط میان رفتار انسانی و محیط ساخته شده
۲-۷-۲- ۱- رویکرد جبری
۲-۷-۲- ۲- رویکرد امکان‌گرا
۲-۷-۲- ۳- رویکرد احتمال‌گرا
۲-۸- ارتباط دوسویه موسیقی و معماری
۲-۸-۱- مفاهیم مشترک موسیقی و معماری
۲-۹- پیوند میان فضای موسیقی و معماریِ غرب
۲-۹-۱- مفهوم “فضای معماری” در دوران پیش از مدرن و پس از مدرن
۲-۹-۱-۱- تعریف “فضای معماری”
۲-۹-۱-۲- سیر تحول مفهوم “فضای معماری” از پیش از مدرن تا پس از مدرن
۲-۹-۲- مفهوم “فضای موسیقی” در دوران پیش از مدرن و پساز مدرن
۲-۹-۲-۱- تعریف “فضای موسیقی”
۲-۹-۲-۲- سیر تحول مفهوم “فضای موسیقی” از پیش از مدرن تا پس از مدرن
۲-۹-۳- رابطۀ فضای موسیقی و معماری در غرب
۲-۹-۴- دلایل ایجاد تغییر در ساختار مفهوم مشترک فضای موسیقی و معماری در دوران پس از مدرن
۲-۱۰- جمع بندی

فصل۳: تحلیل آثار موسیقی و الگوهای معماری

۳-۱- مقدمه
۳-۲ تحلیل پنج اثر موسیقیِ برنامهای با موضوع معماری
۳-۲-۱- پیش‌درآمد
۳-۲-۲- خرابههای آتن؛ اثر لودویک وان بتهوون
۳-۲-۳- سوئیت مناظر قفقاز(توصیف مسجد قفقازی)؛ اثرایولیتف ایوانف
۳-۲-۴- شبی در با غهای اسپانیا اثر مانوئل دفایا
۳-۲-۵- پرده‌های نگارخانه(بخش پایانی: تابلوی دروازه کیف) اثر موسورگسکی
۳-۳- بررسی نمونه‌های مشابه معماری
۳-۳-۱- خانه موسیقی Casa da Mu’sica- پورتو، پرتغال
۳-۳-۲- سالن کنسرت والت دیسنی
۳-۳-۳- سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۳-۳-۴- خانه اپرای اسلو، نروژ
۳-۳-۵- موزه آلات موسیقی، فونیکس- ایالت متحده امریکا
۳-۳-۶- موزه تجربه موسیقی سیاتل، کالیفرنیا
۳-۳-۷- مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان

فصل۴: استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- استاندارها و ضوابط طراحی معماری
۴-۲-۱- سالن نمایش واجتماعات
۴-۲-۱-۱- سالن تماشا– سقفها
۴-۲-۱-۲- سطح سالن نمایش
۴-۲-۱-۳- میزان سطح لازم در قسمت های مختلف یک سالن اجتماع و نمایش: (سرانه)
۴-۲-۱-۴- حجم و شکل سالن نمایش
۴-۲-۱-۵- زوایای مطلوب برای سالن نمایش
۴-۲-۱-۶- شیب سالن
۴-۲-۱-۷- صندلی
۴-۲-۱-۸- ورودی و خروجی
۴-۲-۱-۹- ورودیهای سالن نمایش
۴-۲-۱-۱۰- خروجیهای سالن نمایش
۴-۲-۱-۱۱- خروجی اضطراری
۴-۲-۱-۱۲- راهرو ها سالن نمایش
۴-۲-۱-۱۳- پیش ورودی و ورودی
۴-۲-۱-۱۴- سالن انتظار
۴-۲-۱-۱۵- فضاهای خدماتی پشت سن
۴-۲-۱-۱۶- رختکن‌ها و انبار
۴-۲-۲- سالن کنفرانس
۴-۲-۲-۱- فضاها و عناصر ارتباطی
۴-۲-۳- کتابخانه
۴-۲-۳-۱- قفسه های کتاب
۴-۲-۴- فضای مطالعه
۴-۲-۵- فضای کار اداری
۴-۲-۶- سرویس‌های بهداشتی
۴-۲-۷- پله
۴-۲-۸- سالن نمایشگاه
۴-۲-۹- عرصه نگهداری و مرمت
۴-۲-۱۰- فضاهای آموزشی
۴-۲-۱۰- ۱- کلاسهای درس
۴-۲-۱۱- اتاق های انفرادی
۴-۲-۱۲- پــارکینگ ها
۴-۲-۱۳- استودیوی ضبط
۴-۲-۱۳-۱- کنترل نور و صدا
۴-۳- برنامه‌ریزی فیزیکی طرح
۴-۳-۱- فضاهای اداری، آموزشی
۴-۳-۲- فضاهای فنی و پشتیبانی
۴-۳-۲- فضاهای عمومی

فصل۵: سازه، مصالح و تاسیسات

۵-۱- مقدمه
۵-۲- مطالعات سازه
۵-۲-۱- هزینه ساختمان
۵-۲-۲- رفتار سازه‌ای
۵-۲-۳- سازگاری با طبیعت
۵-۲-۴- نوع مصالح
۵-۲-۵- زیبایی سازه‌ای
۵-۲-۶- تکنیک‌‌ها‌ی اجرایی و تجربیات ساخت
۵-۳- انواع سیستم‌‌ها‌ی ساختمانی
۵-۳-۱- سازه فضاکار
۵-۳-۱-۱- سازه‌‌ها‌‌ی فضا کار شبک‌ها‌ی
۵-۳-۱-۲- چلیک‌‌ها‌
۵-۳-۱-۳- گنبد‌ها‌
۵-۳-۲- سیستم سازه با عملکرد برداری
۵-۳-۳- سازه‌های بتنی پیش تنیده
۵-۳-۳- ۱- روش‌های پیش تنیدگی
۵-۳-۴- سازه‌های کوبیاکس
۵-۳-۴-۱- الزامات طراحی و اجرا برای سیستم سقف کوبیاکس
۵-۴- مصالح
۵-۴-۱- پوشانه‌‌ها‌
۵-۴-۱-۱- پوشانه‌‌ها‌‌ی فلزی
۵-۴-۱-۲- پوشانه‌‌ها‌ی شفاف
۵-۴-۱-۳- پوشانه‌‌ها‌ی پاشامی
۵-۴-۱-۴- پوشانه‌‌ها‌سی سیاه
۵-۴-۱-۵- پوشانه کف
۵-۵- سیستم‌‌ها‌ی تاسیسات مکانیکی
۵-۵-۱- سیستم تأسیسات حرارتی و تهویه
۵-۵-۲- الزامات گرمـــایشی
۵-۵-۲- ۱- کمینه کردن تبادل گرما
۵-۵-۲-۲- دمـــا
۵-۵-۳- سیستم‌‌ها‌‌ی توزیع گـرما
۵-۵-۴- تهــویه
۵-۵-۴-۱- شرایط تهویه
۵-۵-۴-۲- احســاس عدم آســایش
۵-۵-۴-۳- میــزان تهویه
۵-۵-۴-۴- سیستم‌‌ها‌‌ی تهـــویه
۵-۶- سیستم تأسیسات الکتریکی
۵-۶-۱- تعیین میزان مصرف
۵-۶-۲- تأمین نیرو
۵-۷- سیستم روشنــایی
۵-۷-۱- روشنـــایی عمومی
۵-۷-۲- روشــنایی مناطق فرعی
۵-۸- سیستم‌‌ها‌‌ی ویــژه
۵-۸-۱- پخش تلویزیونی
۵-۸-۲- سیستم اعلام حریق
۵-۸-۳- سیستم پخش صــدا
۵-۸-۴- سیستم تلفن
۵-۸-۵- سیستم اینترکام
۵-۸-۶- سیستم اتصال زمین حفاظتی
۵-۹- سیستم‌‌ها‌‌ی صوتی و آکوستیک
۵-۹-۱- سالن‌‌ها‌ی کنسرت و اجرای موسیقی
۵-۹-۲- کاربری‌‌ها‌ی عمومی
۵-۹-۳- نویز‌ها‌ی محیط‌‌ها‌ی بیرونی
۵-۹-۴- استودیو‌ها‌ی ضبط صدا
۵-۹-۵- سیستم‌‌ها‌‌‌ی صوتی

فصل۶: معرفی سایت پروژه

۶-۱- مقدمه
۶-۲- محدوده طراحی
۶-۲-۱- ویژگیهای اقلیمی تهران
۶-۲-۱-۱- درجه حرارت
۶-۲-۱-۲- رطوبت و بارندگی
۶-۲-۱-۳- باد
۶-۲-۱-۴- پوشش گیاهی
۶-۲-۱-۵- وضعیت قرار گیری و مصالح ساختمان
۶-۲-۲- اراضی عباس‌آباد(محدده سایت طراحی)
۶-۲-۲-۱- معرفی سایت و دلایل انتخاب آن
۶-۲-۲-۲- ویژگیهای نمادین و توان نمادین اراضی عباس آباد
۶-۲-۲-۳- موقعیت سایت و همجواری‌ها
۶-۲-۲-۴- هندسه سایت
۶-۲-۲-۵- ارتباطات و دسترسی‌ها
۶-۲-۲-۶- موقعیت سایت در طرح‌های توسعه شهری
۶-۳-ضوابط و مقررات اجرائی طرح جامع اراضی عباس آباد
۶-۳-۱- ضوابط مربوط به احداث ساختمان
۶-۳-۲- ضوابط مربوط به دسترسی های مجاز کاربریهای مختلف
۶-۳-۳- ضوابط مربوط به پارکینگ
۶-۳-۴- ضوابط مربوط به احداث بالکن، نورگیرها و بازشوها
۶-۳-۵- ضوابط مربوط به بهسازی سیمای شهری
۶-۳-۶- ضوابط متفرقه
منابع

فهرست جداول

« فضای موسیقی و معماری » ۱- بررسی تطبیقی رابطه مفهومی
۱- تعداد صندلیها نسبت به تعداد ردیفها در سالنهای نمایش
۲- دربهای سالنهای نمایش
۳- سطح ورودی نسبت به سطح سالن
۴- تعداد سرویسهای بهداشتی نسبت به جمعیت
۵- برنامه فیزیکی فضاهای اداری
۶- برنامه فیزیکی فضاهای آموزشی
۷- برنامه فیزیکی فضاهای فنی و پشتیبانی
۸- برنامه فیزیکی فضاهای رسنوران و کافه
۹- برنامه فیزیکی فضای آمفی تئاتر
۱۰ – برنامه فیزیکی فضای موزه و کتابخانه
۱۱ – برنامه فیزیکی فضای ورودی

فهرست تصاویر

۱- ریتونی که نمایشگر صحنه قربانی کردن است
۲- ورودی مسجد جامع یزد
۳- شکلگیری نقشهای متنوعی از ماسهها توسط نوسانهای حاصل از ارتعاشات ویولن
۴- استفاده از یک نرم افزار پارامتریکی شامل اعداد و نسبتها
۵- دیاگرامهای قوسی ترسیم شده توسط مارتین واتنبرگ پژوهشگر معاصر
۶- استفاده از فرم بیضی در طراحی میدان کلیسای سن پیترو
۷- نمای موجدار کلیسای سان کارلو آ له کواتر و فونتانه
۸- نقاشی ترسیم شده توسط موریس اشر با عنوان « نسبیت »
۹- پایانه دریایی یوکوهاما، طراحی شده توسط فرشید موسوی
۱- معبد پارتنون در میان خرابههای آتن
۲- نت بخش آغازین ویرانه های آتن، اثر بتهوون
۳- مسجد عباس میرزا جامی، شهر ایروان
۴- طرح قدیمی از کاخ الحمراء
۵- نقاشی هارتمن از دروازه بزرگ شهر کیف
۶- آکوردهای سنگین و کوبنده در بخش نخستین “دروازه شهر کیف”
۶- ارکستراسیون دیگری از قطعه دروازه کیف
۷- موقعیت خانه موسیقی پورتو در شهر
۸- ورودی اصلی خانه موسیقی پورتو
۹- ورودی اصلی خانه موسیقی پورتو
۱۰ – تالار اصلی کنسرت خانه موسیقی پورتو
۱۱ – نمای بام خانه موسیقی پورتو
۱۲ – کانسپت شکلگیری حجم خانه موسیقی پورتو
۱۳ – پلان خانه موسیقی پورتو
۱۴ – برش شرقی-غربی خانه موسیقی پورتو
۱۵ – سالن کنسرت والت دیسنی
۱۶ – ورودی اصلی سالن کنسرت والت دیسنی
۱۷ – فضای داخل سالن کنسرت والت دیزی
۱۸ – نمایش گرافیکی سالن کنسرت والت دیزنی
۱۹ – نمای سالن کنسرت والت دیزی
۲۰ – سالن کنسرت والت دیزی در حین ساخت در سال ۲۰۰۱
۲۱ – سالن کنسرت والت دیزی در حین ساخت در سال ۲۰۰۲
۲۲ – انعکاس نامناسب نمای فلزی تالار کنسرت والت دیسنی
۲۳ – انعکاس نامناسب نمای فلزی تالار کنسرت والت دیسنی)
۲۴ – نمای خارجی سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۲۵ – نمای خارجی سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۲۶ – سایت پلان سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۲۷ – پلان سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۲۸ – پلان سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۲۹ – مقطع سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۳۰ – نمای داخلی سالن کنسرت فیلارمونیک برلین
۳۱ – خانه اپرای اسلو
۳۲ – خانه اپرای اسلو
۳۳ – خانه اپرای اسلو
۳۴ – نمای داخلی خانه اپرای اسلو
۳۵ – نمای داخلی خانه اپرای اسلو
۳۶ – پلان خانه اپرای اسلو
۳۷ – نمای داخلی خانه اپرای اسلو
۳۸ – نمای خارجی موزه آلات موسیقی
۳۹ – نمای حیاط ورودی موزه آلات موسیقی
۴۰ – نمای خارجی موزه آلات موسیقی
۴۱ – نمای دخلی سالن تئاتر موزه آلات موسیقی
۴۲ – نمای داخلی موزه آلات موسیقی
۴۳ – نمای رستوران موزه آلات موسیقی
۴۴ – نمای داخلی موزه آلات موسیقی
۴۵ – پلان موزه آلات موسیقی
۴۶ – نمای خارجی
۴۷ – نمای خارجی
۴۸ – نمای خارجی
۴۹ – نمای خارجی
۵۰ – نمای خارجی مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان
۵۱ – پلان مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان
۵۲ – برش مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان
۵۳ – نمای داخلی مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان

۱- نمودار شکل سقف و انعکاس صدا
۲- نسبت قسمت مخصوص تماشاگران
۳- عرض قسمت تماشاگران
۴- صحنه نمودار میدان دید و نسبت های قوس جلو
۵- منحنی محل چیدن صندلی
۶- نوع و چیدمان صندلی
۷- قفسه چهار طبقه برای کودکان و بزرگسالان
۸- قفسه ۵ طبقه
۹- نمونه قفسههای ۴ و ۵ طبقه
۱۰ – فاصله و ابعاد میان قفسهها
۱۱ – حداقل فضا بین میزها
۱۲ – حداقل فضا بین میزها در غرفه مطالعه انفرادی
۱۳ – فاصله بین میزها وقتی کتاب از میان ایشان حمل میشود
۱۴ – فضا برای یک کار فردی
۱۵ – حداقل فضا برای یک کار فردی
۱- تصویر انواع سیستمهای سازهای
۲- مصالح چوبی در سازه فضا کار
۳- مصالح فولادی در سازه فضا کار
۴- نمونه سازه فضل کار، اجرا شده توسط شرکت انگار سازه
۵- نمونه هایی از الگوی شبکههای دو گانه
۶- نمونه اجرا شده از سازه فضا کار دوگانه
۷- نمونه هایی از الگوی چلیک در سازه فضاکار
۸- نمونه ای از چلیک اجرا شده در سازه فضاکار
۹- نمونه هایی از الگوی گنبد در سازه فضاکار
۱۰ – لنگرگاه کابل چند رشتهای
۱۱ – سقف ساختمانهای پسکشیده به روش
۱۲ – برش از یک سقف کوبیاکس
۱۳ – قالب بندی سقف
۱۴ – جرای شبکه آرماتور پائینی
۱۵ – جایگذاری گوی های کوبیاکس
۱۶ – اجرای شبکه آرماتور بالائی
۱۷ – بتن ریزی و ویبره
۱۸ – بتن ریزی و ویبره
۱۹ – جزئیات اجرایی پوشانه فلزی (دیانت، ۱۳۸۶ :۷۶ )
۲۰ – نمونه پوشانه شفاف
۲۱ – نمونه پوشانه پاشامی
۲۲ – نمونه پوشانههای اجرا شده بر روی سازههای فضا کار
۲۳ – ورود هوا از سمت بالا
۲۴ – ورود هوا از سمت بالا در دو اندازه
۲۵ – ورود هوا از سمت پایین و برگشت از بالا
۲۶ – گردش هوا در بخش تماشاچیان
۲۷ – نمودار گردشی اعلام حریق
۱- نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
۲- نقشه طرح پیشنهادی توسعه محدوده طراحی
۳- محدوده قرارگیری سایت در اراضی عباس آباد
۴- تصویر هوایی سایت
۵- همجورایهای سایت پروژه
۶- ارتباطات و دسترسیهای سایت
۷- محدوده طرح ساماندهی اراضی فوقانی تونل رسالت

فهرست نقشه ها

۱- وضعیت باد در محدوده طراحی
۲- طرح تجدید نظر در برنامه توسعه اراضی عباس آباد
۳- هندسه و ابعاد سایت
۴- نقشه طرح ساماندهی اراضی فوقانی تونل رسالت

رساله معماری طراحی خانه موسیقی عباس آباد تهران

صفحات : ۲۲۳ صفحه

فرمت فایل : ورد – word- Doc – قابل ویرایش

قیمت :

متاسفانه این فایل حذف شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Twitter Facebook Google Buzz Digg yahoo Technorati

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *