معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

 

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

فهرست:

-۱: پیشینه تحقیق ۱۱

۲-۲: انواع فضاهای سبز شهری ۱۵

۲-۲-۱: فضاهای سبز عمومی ۱۵

۲-۲-۲: فضاهای سبز نیمه عمومی ۱۵

۲-۲-۳: فضاهای سبز خیابانی ۱۵

۲-۲-۴: فضاهای سبز خصوصی ۱۵

۲-۳: تقسیم بندی فضاهای سبز ۱۵

۲-۳-۱: پارک ۱۶

۲-۳-۱-۱: طبقه بندی پارکها براساس هویت ۱۶

۲-۳-۱-۲: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ ۱۶

۲-۳-۱-۲-۱: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی ۱۷

۲-۳-۱-۲-۲: پارک شهری در مقیاس محله ۱۷

۲-۳-۱-۲-۳: پارک شهری در مقیاس ناحیه ۱۷

۲-۳-۱-۲-۴: پارک شهری در مقیاس منطقه ۱۷

۲-۳-۱-۲-۵: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ) ۱۷

۲-۳-۲: باغها ۱۸

۲-۳-۳: فضای سبز خطی ۱۸

۲-۳-۳-۱: کمربندهای سبز ۱۸

۲-۳-۳-۲: فضای سبز معابر ۱۸

۲-۳-۳-۲-۱: میادین ۱۸

۲-۳-۳-۲-۲: فضای سبز گذرگاهها ۱۸

۲-۳-۴: فضای سبز عمودی ۱۹

۲-۳-۴-۱: بام های سبز ۱۹

۲-۳-۴-۲: دیواره های سبز ۱۹

۲-۴: تاریخچه فضای سبز در جهان ۲۰

۲-۵: تاریخچه فضای سبز در ایران ۲۲

۲-۶: اهمیت،ضرورت و نقش های فضای سبز شهری ۲۴

۲-۶-۱: اهمیت فضای سبز در زندگی شهری ۲۴

۲-۶-۲: نقش فضای سبز بر اقلیم شهری ۲۶

۲-۶-۳: نقش فضای سبز از بعد شهرسازی ۲۶

۲-۷: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری ۲۷

۲-۷-۱: سرانه ها و استانداردهای فضای سبز شهری ۲۷

۲-۸: معیارهای محیطی فضای سبز شهری ۳۰

۲-۹: معیارهای مکانیابی فضای سبز شهری ۳۰

۲-۱۰: مکان شناسی فضای سبز ۳۱

۲-۱۱: عوامل موثر در طراحی فضای سبز ۳۷

۲-۱۱-۱: نیازهای بیولوژیکی ۳۷

۲-۱۲: اثرات فضاهای سبز در بهبود شرایط محیط زیستی ۳۸

۲-۱۲-۱: اثرات فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی ۳۹

۲-۱۲-۲: اثرات تفرج گاهی فضای سبز ۴۰

۲-۱۳: ضوابط معماری انواع فضاهای سبز شهری ۴۰

۲-۱۳-۱: ضوابط طراحی خطی ۴۰

۲-۱۳-۲: ضوابط ایجاد فضاهای سبز بر حسب اقلیم منطقه ۴۲

۲-۱۳-۳: ضوابط مربوط به آب در فضاهای سبز ۴۲

۲-۱۳-۴: ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز فضاهای سبز شهری ۴۳

 

 

دانلود پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

صفحات: ۴۴ صفحه

فرمت فایل: ورد – DOCX

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo