معمارسرا

دانلود پروژه معماری، نقشه های معماری، پاورپوینت معماری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

 

 

 

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

 

فهرست:

-1: پیشینه تحقیق 11

2-2: انواع فضاهای سبز شهری 15

2-2-1: فضاهای سبز عمومی 15

2-2-2: فضاهای سبز نیمه عمومی 15

2-2-3: فضاهای سبز خیابانی 15

2-2-4: فضاهای سبز خصوصی 15

2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز 15

2-3-1: پارک 16

2-3-1-1: طبقه بندی پارکها براساس هویت 16

2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ 16

2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی 17

2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله 17

2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه 17

2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه 17

2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ) 17

2-3-2: باغها 18

2-3-3: فضای سبز خطی 18

2-3-3-1: کمربندهای سبز 18

2-3-3-2: فضای سبز معابر 18

2-3-3-2-1: میادین 18

2-3-3-2-2: فضای سبز گذرگاهها 18

2-3-4: فضای سبز عمودی 19

2-3-4-1: بام های سبز 19

2-3-4-2: دیواره های سبز 19

2-4: تاریخچه فضای سبز در جهان 20

2-5: تاریخچه فضای سبز در ایران 22

2-6: اهمیت، ضرورت و نقش های فضای سبز شهری 24

2-6-1: اهمیت فضای سبز در زندگی شهری 24

2-6-2: نقش فضای سبز بر اقلیم شهری 26

2-6-3: نقش فضای سبز از بعد شهرسازی 26

2-7: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری 27

2-7-1: سرانه ها و استانداردهای فضای سبز شهری 27

2-8: معیارهای محیطی فضای سبز شهری 30

2-9: معیارهای مکانیابی فضای سبز شهری 30

2-10: مکان شناسی فضای سبز 31

2-11: عوامل موثر در طراحی فضای سبز 37

2-11-1: نیازهای بیولوژیکی 37

2-12: اثرات فضاهای سبز در بهبود شرایط محیط زیستی 38

2-12-1: اثرات فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی 39

2-12-2: اثرات تفرج گاهی فضای سبز 40

2-13: ضوابط معماری انواع فضاهای سبز شهری 40

2-13-1: ضوابط طراحی خطی 40

2-13-2: ضوابط ایجاد فضاهای سبز بر حسب اقلیم منطقه 42

2-13-3: ضوابط مربوط به آب در فضاهای سبز 42

2-13-4: ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز فضاهای سبز شهری 43

 

 

دانلود پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

صفحات: 44 صفحه

فرمت فایل: ورد – DOCX – قابل ویرایش

 

پرداخت و دانلود با کلیه کارت های بانکی عضو شتاب

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
Twitter Facebook Digg yahoo