برچسب: گلولام

جزئیات اجرایی طراحی کودکستانی در Guastalla ۰

جزئیات اجرایی طراحی کودکستانی در Guastalla

جزئیات اجرایی طراحی کودکستانی در Guastalla   با الهام گرفتن از صحنه ای از ” پینوکیو ” یک گروه معماری برای ایجاد یک محیط آموزشی پر جنب و  جوش و سرزنده دیوارهایی از چوب...