برچسب: کنکور کاردانی به کارشناسی 91

تاریخ و زمان جدید برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی ۹۱ ۰

تاریخ و زمان جدید برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی ۹۱

طبق زمانبندی اعلام شده قبلی از سوی سازمان سنجش، قرار بر این بود که ثبت نام کنکور کارشناسی ناپیوسته سال ۹۱ از هفدهم خرداد ماه آغاز شود ولی با وجود رسیدن به روز ۱۷...