برچسب: کتاب معماری

کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی ، مهدی مژدهی ۰

کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی ، مهدی مژدهی

کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی ، مهدی مژدهی . . . . جغرافیا ، تکنیک ، مصالح ، کار کرد، استفاده ،عملکرد و … همگی زمینه های کار معماری هستند اما امروزه...