برچسب: ویلای مهسان 5

ویلای مهسان ۱

ویلای مهسان در شهرک غرب تهران

ویلای مهسان در شهرک غرب تهران         ویلای مهسان پنج واقع در شهرک غرب  تهران  یکی از ۷ کاندید برتر مسابقات هوشمندآلمان در سال۲۰۱۰ مساحت زمین: ۸۰۰ متر مربع تعداد طبقات:...