برچسب: معنی لغت در معماری

لغات تخصصی معماری و عمران - سری پنجم ۰

لغات تخصصی معماری و عمران – سری پنجم

لغات تخصصی معماری و عمران – سری پنجم     abaciscus=سر ستونچه abacus=سر ستونی ،بالاترین قسمت سر ستون abamurus=دیوار حائل abate=کنده کاری abated=کنده کاری شده