برچسب: مسابقات معماری

بهره گیری از محیط زیست شهری در معماری ۲

بهره گیری از محیط زیست شهری در معماری

بهره گیری از محیط زیست شهری در معماری . . در مسابقات معماری توکیو که موضوع آن بهره گیری از محیط زیست شهری در معماری بود و با تمرکز بر اینکه معماری چگونه می...