برچسب: عرض صندلی

اندازه و ابعاد صندلی ۰

اندازه و ابعاد صندلی

اندازه و ابعاد صندلی . . . .   پشت صندلی (قسمت کمر ) باید قدرت تحمل ۶۸ کیلوگرم یا ۱۵۰ پوند را داشته باشد . قدرت پایه های صندلی باید ۳۴ کیلوگرم یا...