برچسب: طراحی موزه

تبدیل پل میرداماد تهران به موزه011 ۰

تبدیل پل میرداماد تهران به موزه

تبدیل پل میرداماد تهران به موزه     استودیو معماری CAAT تصمیم به پرده برداری از فضاهای شهری فراموش شده کرد ، طرحی که باعث زنده کردن پل میرداماد تهران از طریق ایجاد یک...