برچسب: طراحی ساخت و ساز های شهری

استخدام در مهندسین مشاور ۰

استخدام در مهندسین مشاور

استخدام در مهندسین مشاور     یک شرکت مهندسین مشاور در زمینه طراحی و نظارت بر طرح های عمرانی و ساختمانی درصدد استخدام افرادی با تخصص های ذیل می باشد : کارشناس یا کارشناس...