برچسب: طراحی ارگانیک

خانه ای سبز در ایالت سیتل آمریکا ۰

خانه ای سبز در ایالت سیتل آمریکا

خانه ای سبز در ایالت سیتل آمریکا . . . .   یکی از برترین طرح های خانه سبز در ایالت سیتل آمریکا ساختمانی است تصاویری از آن را برایتان مهیا کردیم که البته...

معماری ارگانیک ۰

معماری ارگانیک

معماری ارگانیک . . . . معماری ارگانیک یکی از سبکهای معماری است که منبع الهام آن تلفیقی از طبیعت و ساخته ی دست بشر لست . شاخص ترین ساختمان ساخته شده در سبک...