برچسب: طبقات اضافه شده

احداث چهار طبقه روی همکف در لواسان! 3 ۰

احداث چهار طبقه روی همکف در لواسان! (نادیده گرفتن طرح تفضیلی)

احداث چهار طبقه روی همکف در لواسان! (نادیده گرفتن طرح تفضیلی) . . بی‌قانونی در لواسان تنها محدود به زمین خواری و تغییر کاربری باغ‌ها نمی شود. اکنون شاهد آن هستیم که برخلاف طرح...