برچسب: دانلود کتاب

کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی ، مهدی مژدهی ۰

کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی ، مهدی مژدهی

کتاب معماری روز دنیا به سبک ایرانی ، مهدی مژدهی . . . . جغرافیا ، تکنیک ، مصالح ، کار کرد، استفاده ،عملکرد و … همگی زمینه های کار معماری هستند اما امروزه...

تاریخ تمدن ویل دورانت (۱۱ جلد کامل) ۰

تاریخ تمدن ویل دورانت (۱۱ جلد کامل)

تاریخ تمدن ویل دورانت (۱۱ جلد کامل) . . . . تاریخ تمدن (به انگلیسی: The Story of Civilization)‏ نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل دورانت به همراه همسرش آریل دورانت درباره...