برچسب: تغییرات معماری

6 گام برای تغییر در حرفه ی معماری ۰

۶ گام برای تغییر در حرفه ی معماری

۶ گام برای تغییر در حرفه ی معماری           AIA اذعان داشته است که عادات این حرفه باید تغییر کند ، ولی تغییرات بنیادی تر در حال حاضر مورد نیاز...