برچسب: تصفیه خانه چغازنبیل

تردید باستان شناسان درباره تصفیه خانه چغازنبیل ۰

تردید باستان شناسان درباره تصفیه خانه چغازنبیل

تردید باستان شناسان درباره تصفیه خانه چغازنبیل . .   گریشمن کاوشگر معبد چغازنبیل بر این باور بود که محوطه پشت این معبد تصفیه خانه آب بوده است اما اکنون برخی از باستان شناسان...