برچسب: بلند ترین برج های جهان

اسکای رایز میامی ۰

اسکای رایز میامی (Sky Rise)

اسکای رایز میامی (Sky Rise)     اسکای رایز میامی (Sky Rise) بلند ترین برج فلوریدا     اسکای رایز میامی این روزها شاهد اجرای طرح‌های مدرن و بعضاً عجیبی در قالب آثار معماری...