برچسب: امبرا

پانل اُمبرا ۰

پانل اُمبرا ( ombrae )

پانل اُمبرا ( ombrae ) . . طرحی از هنر حجاری و نقوش برجسته ،پنلی معرفی شده به نام” اُمبرا” ، سیستم کاشی کار سه بعدی که تصاویر ریز مقیاس با یزرگ مقیاس را...