برچسب: استخدام ناظر پروژه های آبیاری و زهکشی

استخدام مهندس عمران در کرمانشاه ۰

استخدام مهندس عمران در کرمانشاه

جهت نظارت مقیم در پروژه آبیاری  و زهکشی در استان کرمانشاه به همکاری دعوت می کند : ۱-سرپرست نظارت ، مهندس عمران یا آب با بیش از ۱۵ سال سابقه ۲-نظارت ، مسلط به...