برچسب: آزمون کارشناسی ارشد معماری

موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد معماری ۰

موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد معماری

موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد معماری . . . . از چه زمانی شروع به مطالعه کنیم ؟ سعی کنید حداقل یکسال قبل از آزمون مطالعه خود را شروع نمایید . مدت زمان مطالعه...

منابع کنکور ارشد معماری - گرایش معماری ۰

منابع کنکور ارشد معماری – گرایش معماری

منابع کنکور ارشد معماری – گرایش معماری         مواد امتحانی : (به همراه ضرایب) زبان عمومی و تخصصی- ضریب ۲ دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی-ایستایی-شناخت مواد و مصالح-عناصر و جزئیات-تاسیسات)-...